درخواست فراقانونی روزنامه حکومتی کیهان از وزیر آموزش و پرورش: طلاب را در مدارس مستقر کنید

آرام محمدی

آسونیوز- در پی رای اعتماد مجلس انتصابی به وزیر آموزش و پرورش، روزنامه حکومتی کیهان طی درخواستی فراقانونی از وزیر جدید درخواست کرد که، طلاب را در مدارس مستقر نماید.

روزنامه کیهان در اظهاراتی نسنجیده عنوان کرده که، طلاب به علم روز تسلط دارند و از مجلس رژیم جمهوری اسلامی و همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی درخواست قانونی کردن این موضوع را کرده است.

این درخواست خودسرانه از سوی روزنامه حکومتی کیهان در حالی بیان شده که، جامعه ی فرهنگی شاغل و معلمان بازنشسته با عدم تحقق مطالبات و پرداخت های معوقه ی خود روبرو هستند و بارها شاهد تجمعات اعتراضی معلمان در قبال عملکرد ضعیف و ناکارآمد دستگاه های متولی بوده ایم.

در همین زمینه نیز، کارشناسان و همچنین کاربران شبکه های اجتماعی، ضمن انتقاد و اعتراض شدید به درخواست روزنامه کیهان، می گویند که، طلاب باید در حوزه هایی که در آن تخصص ندارند ورود نکنند و تنها در حوزه ی خود فعالیت کنند.

با این وجود، کنشگران حوزه های آموزشی هم به درخواست روزنامه کیهان واکنش نشان داده و در این ارتباط عنوان کرده اند که، دخالت های حوزه علیمه و یا حضور طلاب در مدارس و یا حتی دانشگاه ها، نظام تعلیم و تربیت عمومی را خدشه دار می کند و در عین حال استقلال مدارس، دانشگاه ها و دیگر نهادهای آموزشی را با چالشی جدی مواجه می کند.

ضمنا، در طول بیش از ٤ دهه که از عمر رژیم جمهوری اسلامی می گذرد، حاکمیت ایران برای تسلط بر آموزش و پرورش، دانشگاه ها و دیگر مراکز علمی و آموزشی که در راستای جلوگیری از شکست های ایدئولوژیک و همچنین آبروی از دست رفته و عدم مشروعیت اعمال می شود، این مراکز را که با مکاتب فکری آمیخته با مذهب و ارتجاع و دروس تحریف شده اداره می کند، سعی کرده که همواره مسیر کسب علم و دانش و آگاهی را به بیراهه بکشاند و در این راه از تمامی ابزارها و امکانات موجود بهره می گیرد.

درخواست قانونی کردن حضور طلاب در مدارس نیز یکی از این ابزارهای موجود در راستای بقا و ماندگاری است که، روزنامه ی حکومتی کیهان مدام بر طبل آن می کوبد و این موضوع در واقع یکی از صدها دغذغه ی معلمان محسوب می شود.

در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، علاوه بر شکستن کرامت، منزلت و شان معلمان و جامعه ی فرهنگی از سوی سردمداران و نهادهای امنیتی، زندگی و معیشت آنان نیز دستخوش بی کفایتی و بی توجهی حاکمیت نسبت به این قشر زحمتکش شده و در این میان میبآیست حضور غیرتخصصی طلاب در مدارس را به این مقوله افزود.


AM:10:28:04/12/2021
‌ ‌ 276 ‌‌بار دیده شده‌‌