۱۰ دسامبر روز جهانی حقوق بشر؛ برابری حقوق و کرامت انسانی برای همه

تهیه و تنظیم: آرام محمدی

آسونیوز- اعلامیه جهانی حقوق بشر یک پیمان بین‌المللی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس به تصویب رسیده‌است.

این اعلامیه نتیجه مستقیم جنگ جهانی دوم بوده و برای اولین بار حقوقی را که تمام انسان‌ها مستحق آن هستند، به صورت جهانی بیان می‌دارد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر شامل ۳۰ ماده است که به تشریح دیدگاه سازمان ملل متحد در مورد حقوق بشر می‌پردازد.

مفاد این اعلامیه حقوق بنیادی مدنی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی‌ای را که تمامی ابنای بشر در هر کشوری باید از آن برخوردار باشند، مشخص کرده‌است.

۷۰و اندی سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، تا معیاری جهانی برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها باشد.

حکومت قبلی ایران نیز این اعلامیه را پذیرفته و به تصویب مجلس وقت نیز رسانده و به آن حکم قانونی داده و خود را ملزم به رعایت آن کرده بود.

اما پس از انقلاب مردم ایران در سال ١٣٥٧ شمسی و استقرار حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی تا کنون، یعنی در تمامی جغرافیای سیاسی ایران و بویژه در شهرهای مختلف کردستان، به شیوه های مختلف و سیستماتیک و هدفمند حقوق بشر نقض و ضایع می شود.

حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، به شکلی فاحش و بطور سازمانیافته و قانونی پایمال می‌شود.

از جمله موارد نقض حقوق بشر در کردستان را می توان به کشتار کولبران و کاسبکاران، اعدام های فله ای و مداوم، بازداشت های گسترده ی فعالین مدنی، سیاسی، محیط زیستی، فرهنگی، کنشگران اجتماعی، نقض فاحش حقوق زنان و کودکان، عدم برنامه ای جامع برای جلوگیری از خودکشی، تحمیل فقر، گسترش اعتیاد در میان نوجوانان و جوانان، تحقیر، عدم اجازه تدریس به زبان مادری و ده ها مورد دیگر را نام برد.

همه ی این موارد را رژیم جمهوری اسلامی تحت لوای مذهب و دستاویز قرار دادن امنیت ملی و غیره انجام می دهد و حقوق بشر را به طور مکرر و مستمر نقض می نماید. در همین ارتباط نیز، سازمان های حقوق بشری داخلی و بین المللی، گزارشگران سازمان ملل متحد در امور ایران، دیده بان حقوق بشر، سازمان عفو بین الملل و ده ها سازمان حقوق بشری دیگر، اقدامات رژیم ایران را در این مورد به شدت مورد انتقاد قرار داده و آن را مستمرا محکوم کرده اند.


PM:12:16:10/12/2021
‌ ‌ 216 ‌‌بار دیده شده‌‌