گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلا محمودی

گزارش زیر تنها گوشه ای از نقض فاحش و مکرر و اعمال شده ی دستگاه حاکمیت در کردستان است و به سبب اتخاذ تدابیری از سوی نهادهای امنیتی از جمله سانسور، سرکوب، بازداشت فعالین شبکه های اجتماعی، نبود رسانه و یا خبرنگار مستقل و غیره، این گزارش نمی تواند بازتاب دهنده ی تمامی موارد و وضعیت حقوق بشر در کردستان باشد.

زندانی:

١- سه شنبه ١٦آذرجاری١٤٠٠ شمسی، دو شهروند با اسامی "لقمان مولانی ٤٠ ساله متاهل و خمان احمدی ٣٨ساله" متاهل و از اهالی روستای "بیطاس" ازتوابع شهرمهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت، شدند و سپس به یکی از بازداشگاه های ارومیه منتقل شدند.

٢- جلال وفای فرزند حاجی عمراهل بوکان در مورخه ی ١٧آذر ١٤٠٠شمسی، جهت اجرای حکم حبس خود توسط نهادهای امنیتی بازداشت، و به زندان منتقل شد.

٣- پنجشنبه برابر با ١٨آذر١٤٠٠، محمدحاجی رسول پوراهل بوکان جهت سپری نمودن دوران زندان حبس، به زندان مرکزی این شهر منتقل شد.

٤- شنبه ٢٠ آذرماه، یک شهروند كُرد به نام "شیرکوتابناک" اهل بوکان جهت اجرای حکم، به زندان این شهر منتقل شد.

٥- فرهنگ عیوضی ٣٠ساله اهل روستای تنگیسراز توابع شهرستان سنندج، یکشنبه ٢١ آذر١٤٠٠شمسی، توسط نیروهای اطلاعاتی سنندج بازداشت شد.

٦- بامداد یکشنبه برابر با ٢١ آذر١٤٠٠ شمسی، کژال نصری٢٦سالە ازفعالین مدنی اهل روستای تنگیسر از توابع سنندج توسط نیروهای اطلاعات این شهر بازداشت شد.

٧- یکشنبە ٢١ آذر ماه جاری، نیروهای اطلاعات مریوان در یکی ازخیابان های این شهر یک جوان ٢٥ ساله با نام جمشید رضایی را بازداشت کردند.

٨- یکشنبه ٢١ آذر١٤٠٠ شمسی، یک شهروند بانام (جمشید رضای) ٢٥ ساله اهل روستای"هلیزآباد"مریوان، توسط نیروهای امنیتی بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شد.

٩- دوشنبه ٢٢ آذرماه جاری، دو شهروند با نام های (فرید درخشانی فرزند حامد و ادریس بهرامیان فرزند سعید) اهل روستای "نی" از توابع مریوان با اتمام مراحل بازجویی، به زندان این شهر منتقل شدند.

١٠- دوشنبه ٢٢ آذرماه ١٤٠٠ شمـسی، (میترا بندی امیرآبادی وهیوا یزدان مهدی آبادی)، شهروندان بهایی ساکن یزد در منزل شخصی خود بازداشت، و روانه زندان این شهر شدند.

١١- دوشنبە ٢٢ آذر١٤٠٠ شمسی، (اکبرفرجی) ٣٧ سالە و( منصورمرادی) ٢٥ سالە اهل مریوان، توسط نیرهای امنیتی بازداشت شدند.

١٢ - سە شنبە ٢٣ آذرماە جاری، یک شهروند کُرد با هویت (زانا کسرایی) ٢٨ ساله فرزند هیوا اهل روستای" نی" از توابع مریوان جهت اجرای حکم به زندان این شهر منتقل شد.

خودکشی:

١-روح الله ملکی روزسه‌شنبه برابر با ٩ آذر١٤٠٠شمسی، درحالی که چهارمین روزاعتصاب غذای خود را سپری می کرد، در زندان ایلام اقدام به خودکشی کرد و یک روز بعد یعنی ١٠ آذر جانش را از دست داد.
گفته می شود که، مرگ این زندانی کُرد مشکوک بوده و پیشتر از سوی حراست و ماموران زندان تهدید به مرگ شده بود.


PM:08:11:16/12/2021
‌ ‌ 375 ‌‌بار دیده شده‌‌