ابراز نگرانی ٦٠٠ کنشگر مبنی بر بی خبری از وضعیت معلمان زندانی

آسونیوز- در پی اعتراض و تحصن معلمان و بازنشستگان فرهنگی در اعتراض به عدم رتبه بندی و همسان سازی حقوق و مزایا، بازداشت و سرکوب معلمان از سوی نهادهای امنیتی کماکان به قوت خود باقی است.

در همین راستا، بیش از ٦٠٠ کنشگر در حوزه های مختلف، ضمن محکوم کردن سرکوب و بازداشت معلمان، نگرانی خود را از وضعیت معلم و فعال زندانی (جواد لعل محمدی و همچنین رسول بداغی) و دیگر معلمان محبوس شده، ابراز داشتند.

همزمان گزارش هایی مبنی بر دستگیری ٣٠ معلم و فعال صنفی از جمله چندین معلم کُرد از سوی نهادهای امنیتی که قصد داشتند در جلسه ی شورای عالی فعالان صنفی در تهران شرکت کنند، منتشر شده است.

در ادامه ی اعتراضات گسترده ی معلمان و فشار جامعه ی فرهنگی، مجلس رژیم جمهوری اسلامی روز چهارشنبه برابر با ٢٤ ام آذرماه جاری، طرح رتبه بندی معلمان را تصویب کرد، اما یک روز پس از آن، معلمان این اقدام مجلس را کافی ندانسته و به این امر اعتراض کرده و خواستار تحقق تمامی مطالبات خود شدند.

لازم به ذکر است، شورای هماهنگی صنفی معلمان تائید کرد که، تا امروز یکشنبه برابر با 28 آذر ١٤٠٠ شمسی، به مجلس مهلت خواهد داد تا که رتبه بندی و همسان سازی واقعی تصویب، و معلمان زندانی نیز بدون قید و شرط آزاد شوند، در غیر اینصورت معلمان در روزهای آتی به تحصن و اعتراض خود تا تحقق کامل مطالبات و خواسته هایشان ادامه می دهند.


AM:10:28:19/12/2021
‌ ‌ 265 ‌‌بار دیده شده‌‌