ادامه بازداشت شهروندان کُرد در کامیاران

آسونیوز- در استمرار بازداشت های فراقانونی شهروندان کُرد در شهرستان کامیاران، دو نفر دیگر از شهروندان توسط نیروهای وابسته به اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت شدند.

در هین راستا، پنجشنبه برابر با دوم دیماه جاری، سیروان قربانی از فعالین محیط زیستی و برهان کمانگر در یکی از خیابان های کامیاران بدون ارائه ی حکم قضایی به اتهام شرکت در مراسم ختم زندانی سیاسی کُرد حیدر قربانی از سوی ماموران اداره اطلاعات این شهرستان بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

تا لحظه ی انتشار این خبر، گزارشی از سرنوشت و محل نگهداری این دو شهروند در دسترس نیست.

در همین زمینه، پنجشنبه مورخه ی دوم دیماه ١٤٠٠ شمسی، ماموستا محمد میرزا رحمانی فرزند امین از اهالی روستای "لون سادات" به اتهام مشابه توسط عوامل اطلاعاتی در کامیاران بازداشت شد.

در تداوم بازداشت های خودسرانه در کامیاران، آمانج قربانی هم از فعالین زیست محیطی و روزنامه نگار، پس از احضار به اداره ی اطلاعات این شهر به اتهام مشابه دیگر افراد بازداشت شده اخیر در این شهرستان بازداشت شد.


PM:06:40:24/12/2021
‌ ‌ 156 ‌‌بار دیده شده‌‌