زخمی شدن دو کولبر در نوسود

آسونیوز- یکشنبە برابر با ١٢ ام دیماە ١٤٠٠ شمسی، شلیک نیروهای نظامی در مناطق مرزی شهرستان نوسود، بە سوی شماری از کولبران، منجر بە زخمی شدن دو کولبر شد.

هویت این دو کولبر، عمر یعقوبی ٤٩ سالە، اهل روستای "کلاش باغان" و صلاح شاهمرادی اهل روستای "زیران" از توابع شهرستان جوانرود گزارش شدە است.

لازم به ذکر است که، شهروندان کُرد به علت فقدان فرصت های شغلی که ناشی از نگاه امنیتی و سیاسی حاکمیت و دستگاه های امنیتی به کردستان است، به ناچار به شغل کاذب و پرمخاطره کولبری روی می آورند و همواره مورد هدف نیروهای امنیتی، سپاه و هنگ  مرزی قرار می گیرند. 


AM:09:53:04/01/2022
‌ ‌ 141 ‌‌بار دیده شده‌‌