در گرامی داشت ٨ مارس، روز جهانی زن

آسونیوز- ٨ مارس روزی است که زنان جهان بدون توجه به گرایشات مختلف فکری، عقیدتی، نژادی و غیره، به یادآوری موفقیت ها و دستاوردهایشان می پردازند. در حقیقت، این روز مجالی است برای نگاه کردن به گذشته در مسیر تلاش ها، منازعه ها و فعالیت های پیشین، و بیشتر برای نگریستن در راستای حرکت های پیش رو برای باز کردن راه در جهت شکوفایی استعدادها و فرصت هایی که در انتظار نسل آینده زنان است.

در این میان، علیرغم فشار مضاعف و میلیتاریزه کردن کردستان که زنان کُرد نیز در این راستا بیش از دیگر اقشار جامعه تحت آزار و اذیت قرار گرفته اند، به حکومت کنونی و حتی جهانیان ثابت کرده اند که ظلم و ستم را قبول نخواهند کرد و در عین حال هم، دوشادوش مردان در مسیر پُر تلاطم مبارزه گام برداشته و فعالیت می کنند.

با این وجود، جنبش رو به رشد جهانی زنان، که با برگزاری چهار کنفرانس بین المللی زنان توسط سازمان ملل متحد جهان تعمیق یافته است، در تبدیل روز جهانی زن به صف آرایی و اعتراض در جهت دستیابی زنان به حقوق شان و مشارکت آنان در عرصه های سیاسی و اقتصادی یاری بسیار رسانده است.


AM:09:34:08/03/2022
‌ ‌ 186 ‌‌بار دیده شده‌‌