حصارکشی جنسیتی در پارک ها؛ زاویه ای دیگر از حذف زنان در ایران

آرام محمدی

آسونیوز- هرچند تفکیک جنسیتی و حصارکشی های متعدد در تمامی حوزه ها در حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی مسبوق به سابقه است، اما اخیراً خبر حصارکشی جنسیتی در اغلب پارک های تهران و برخی دیگر از شهرها، انتقادات بیشماری را در شبکه های اجتماعی و میان جامعه برانگیختە است.

در همین زمینه، محمد آقامیری (عضو شورای شهر) تهران، اعلام کرده که، در بیش از ٣٥٠ پارک در تهران حصار کشی با هدف تفکیک آقایان از خانم ها صورت می گیرد و ورود مردان به این قبیل از پارکها ممنوع خواهد بود. اقدامی که شهرداری شهرستان بجنورد هم بلافاصله در صدد اجرای مشابه آن برآمد.

از ابتدای بر سرکارآمدن رژیم جمهوری اسلامی تا کنون، جامعه ی زنان و دختران ایران، همواره مورد ظلم و آپارتایدجنسی در همه ی زمینه های کاری و شخصی قرار گرفته اند و در حال حاضر نیز، با تفکیک جنسیتی در پارک ها و بوستان های عمومی و جدا کردن همسران و یا خانواده ها از همدیگر، از یک سو می تواند حرکتی نامتعارف، غیرانسانی و فراقانونی تلقی شود و از دیگر سو، تبعات و پیامدهای این اقدام قرون وسطایی محرومیت و نگرانی نیمی از جامعه را در پی خواهد داشت. بویژه تاثیرات منفی بر روابط کودکان با خانوده ها و پدرانشان را بر جای خواهد گذاشت.

حصارکشی جنسیتی در پارک های ایران، انتقاد بسیاری از شهروندان، فعالین مدنی و کنشگران عرصه ی زنان و همچنین شهروندان مدنی را برانگیخته، تا جایی که جمع کثیری از کاربران شبکه های اجتماعی این اقدام را با عملکرد هفته های گذشته ی طالبان مبنی بر عدم اجازه برای گشت و گذار مردان و زنان و یا خانواده ها در کابل را، همسو و در یک راستا می بینند.

همچنان که ذکر شد، طرح تفکیک و یا حصار کشی جنسیتی در سایه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی تنها مختص به حال حاضر نیست و در سال ١٣٨٦ شمسی، محمد باقر قالیباف در زمان تصدی شهرداری وقت تهران، نخستین بوستان بانوان را افتتاح کرد.

در حالی نهادها و ارگان های وابسته به حاکمیت ایران، لحظه ای عرصه را بر زنان تنگتر می کنند که، بحران های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و غیره به باطلاقی مبدل شده که جامعه ی ایران همواره در آن دست و پا می زند و فقر و گرسنگی بیش از سایر موارد حاکم بر جامعه، گریبانگیر مردم شده است.

محدود کردن زنان در عرصه های اجتماعی به بهانه و توجیه آنچه حفظ حرمت و یا امنیت از سوی سپاه، بسیج، نهادهای امنیتی، مراجع تقلید، افراد بانفوذ و پروپاگاندای رژیم جمهوری اسلامی خوانده شده، موضوع آزادی زنان را با چالشی جدی مواجه کرده و خود این امر یکی از موارد فاحش و نقض آشکار حقوق بشر در ایران محسوب می شود.


PM:02:48:12/04/2022
‌ ‌ 757 ‌‌بار دیده شده‌‌