گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلا محمودی

این گزارش، نگاهی کوتاه و اجمالی به نقض حقوق بشر در کردستان دارد و به سبب اعمال فشار بر فعالین مدنی و دیگر کنشگران اجتماعی و همچنین سانسور و تحمیل محدودیت های بی حد و مرز از سوی نهادهای امنیتی ایران، نمی تواند بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر در کردستان باشد.

زندانی:

١- طی روزهای اخیر، یک شهروند کرد با هویت حامد عثمانی اهل روستای "یاسین آباد" از توابع شهرستان سردشت از سوی نیروهای امنیتی بازداشت، و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

٢- چهارشنبە ٢٤ فروردین ماە جاری، یک شهروند با هویت محمد فتح الهی اهل شهرستان بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٣- پنجشنبە برابر با ٢٥ فروردین ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت سعدی محمودی اهل شهرستان پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٤- شنبە ٢٧ فروردین ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد با هویت خالد حاجی رسولی پور اهل شهرستان بوکان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٥- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت اسماعیل پلیس اهل شهرستان سردشت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە است.

٦- شنبە ٢٧ فروردین ماە ١٤٠١ شمسی، ٤ شهروند کرد با اسامی شهرام بورک، سید ناصرحسینی، عمر ابراهیم نادری و لیلا ابراهیم نادری اهل روستای "سوغانلو" از توابع پیرانشهر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

٧- یکشنبە ٢٧ فروردین ١٤٠١ شمسی، ٢ شهروند کرد با اسامی حسن یزدانی ٤٥ سالە و جلال خاکسار ٤٤ سالە اهل روستای "رشانلو" از توابع شهرستان قوچان توسط نیروهای امنیتی بازداشت، وبە مکان نامعلومی منتقل شد.

٨- سەشنبە ٣٠ فروردین ماە ١٤٠١ شمسی، یک نوجوان با هویت رامین رحمانی ١٧ سالە اهل شهرستان ثلاث باباجانی توسط نیروهای امنیتی بازداشت، و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

کولبر:

١- شنبە ٢٧ فروردین ماە ١٤٠١ شمسی، دو کولبر با اسامی تورج کریمی ٣٧ سالە اهل روستای " شمسیر" از توابع شهرستان پاوە و نبی اسدی اهل شهرستان جوانرود بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی نوسود زخمی شدند.

٢- یکشنبە ٢٨ فرووردین ماە ١٤٠١ شمسی، گروهی از کولبران با اسامی ساسان خانی اهل شهرستان ثلاث باباجانی، سعداللە حسینی، نامدار حسینی، مبین مرادی، وزیر مصطفایی، عبداللە ساسلی، محمود تاوگوزی، حبیب، مهدی و زانیار رحمان بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شدند.

٣- دوشنبە ٢٩ فروردین ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت سلیمان ابراهیم زادە ٣٧ سالە اهل روستای "بنوخلف" از توابع شهرستان سردشت با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی بە قتل رسید.

٤- چهارشنبە ٣٠ فروردین ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت آرش نوری ٣٠ سالە اهل روستای " کلاش" از توابع جوانرود در مرز نوسود در حین کولبری با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی بە شدت زخمی، و بعد از چند ساعات در بیمارستان جانش را از دست داد.

٥- سەشنبە ٢٩ فروردین ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت اکبر ممیزی دایی آرش نوری در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شد.

٦- پنج شنبە یک اردیبهشت ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت افشار دربازی اهل شهرستان اشنویە در حین کولبری در یکی از نقاط مرزی این شهرستان دچار ایست قلبی شدە و جانش را ازدست داد.

٧- جمعە ٢ اردیبهشت ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت میثم شفیعی در حین کولبری در مرز نوسود بە دلیل سقوط از کوە از ناحیە پا دچار شکستگی شد.

خودکشی:

١- پنجشنبە ٢٥ فروردین ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند زن با هویت لیلا اسلامی اهل روستای "چکشە" از توابع شهرستان سقز از طریق حلق آویز کردن خود اقدام بە خودکشی کردە و بە زندگی خود پایان داد.

٢- جمعە ٢٦ فروردین ١٤٠١ شمسی، یک شهروند زن با هویت پروانە طاهری اهل روستای "خرە گوش" از توابع شهر ارومیە با حلق آویز کردن اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

٣-سە شنبە ٣٠ فروردین ماە ١٤٠١ شمسی، یک دختر جوان با هویت آرژین جندویی ١٧ سالە اهل روستای "کسیس" از توابع شهرستان سلماس اقدام بە خود کشی و با حلق آویز کردن بە زندگی خود پایان داد.

٤- سەشنبە ٣٠ فروردین ١٤٠١ شمسی، دکتر محمد مهربانی، استاد دانشگاە علوم پزشکی کرمانشاە با مصرف قرص برنج دست بە خودکشی زد وجان خود را از دست داد.

٥- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت امید شریفی با اقدام بە خودکشی بە زندگی خود پایان داد.

٦- پنجشنبه برابر با یکم اردیبهشت ماه جاری، یک شهروند زن با هویت کژان سیفی در مریوان اقدام به خودکشی کرد و جانباخت.


AM:10:01:23/04/2022
‌ ‌ 169 ‌‌بار دیده شده‌‌