گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلا محمودی


در تنگنای این روزها که همه بر آن واقفیم و فقر و بیکاری و دغدغه معیشتی، سایه خود را گسترانیده، شهروندان کُرد هم جدای از این تنگناها نبوده و شاخص های فلاکت و فقر، به گواه آمارها موید وضعیت بسیار اسفناک در کردستان دارد.

گزارش زیر به سبب خفقان اعمال شده، امنیتی کردن شهرها، سرکوب و سانسور و نبود رسانه ی مستقل و فیلتر آمارها و غیره نمی تواند بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر در کردستان باشد.

زندانی:

١- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت کیوان رستمی ٢٩ سالە اهل روستای "میراو" از توابع شهرستان سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٢- شنبە ٣ اردیبهشت یک شهروند بە اتهام توهین بە اسلام و قرآن توسط نیروهای وزرات اطلاعات شهرستان بوکان بازداشت شد.

٣- سە شنبە ٦ اردیبهشت ماە ١٤٠١ شمسی، ٧ فعال کارگری و عرصه ی زنان کُرد با اسامی حسن عزتی، نیشتمان رحمتی، سعید محمدی، پروین عبداللە پور، عمر سلیمانی، فاتح مجیدی و افشین رحیمی اهل شهرستان بانە، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

٤- چهارشنبە ٧ اردیبهشت ١٤٠١ شمسی، یک معلم بازنشستە با هویت غلامرضا شریفە و از فعالین شهرستان سنندج ستاد خبری اطلاعات این شهر احضار، و مورد بازجویی قرار گرفت.

٥- پنجشنبه‌ ٨ اردیبهشت‌ماه ١٤٠١ شمسی، یک شهروند باهویت شیث امانی از اعضای هیت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به اطلاعات سپاه شهرستان سنندج احضار، و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفت.

٦- جمعه ٩ اردیبهشت‌ ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت آرمین شریفه، فعال کارگری به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج احضار، و مورد بازجویی قرار گرفت.

کولبر:

١- پنجشنبە یک اردیبهشت ١٤٠١ شمسی، ٣ کولبر با اسامی دانا رحمیی اهل شهرستان جوانرود، فریدون یوزی و رمضان صابری اهل شهرستان کامیاران با شلیک نیروهای هنگ مرزی زخمی شدند.

٢- طی روزهای اخیر، ٣ کولبر با اسامی محمد فخری اهل شهرستان جوانرود، دارا یوزی و هوشنگ کریمی اهل کامیاران بر اثر تعقیب و گریز نیروهای نیروهای مسلح در حین فرار بە دلیل سقوط از ارتفاع از ناحیە پا دچار شکستگی شدند.

٣- شنبە ٣ اردیبهشت ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت اسماعیل سبک رو اهل شهرستان روانسر در پی شلیک گلولە ساچمەای از سوی نیروهای هنگ مرزی در مرز شوشمی زخمی شد.

٤- شنبە ٣ اردیبهشت ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت احسان کرمی اهل شهرستان ثلاث باباجانی بر اثر شلیک گلولە ساچمەای توسط نیروهای هنگ مرزی در مرز نوسود از ناحیە دست زخمی شد.

٥- شنبە ٣ اردیبهشت ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت محمد مرادی اهل شهرستان ثلاث باباجانی در مرز نوسود مورد ضرب و شتم نظامیان حکومتی قرار گرفت.

٦- سە شنبە ٦ اردیبهشت ١٤٠١ شمسی، دو شهروند با اسامی عثمان ویسی ٣٣ سالە اهل روستای گلچیر از توابع شهرستان مریوان و کیوان اهل شهرستان مریوان بدون اخطار قبلی و با سوظن بە اینکە این شهروندان کالای قاچاق حمل میکردند مورد شلیک نیروهای سپاە پاسداران قرار گرفتند.

٧- طی روزهای اخیر، دو کولبر با اسامی بختیار اهل شهرستان جوانرود و مسعود محمودی اهل شهرستان مریوان در حین کولبری در مرز نوسود با شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی زخمی شدند.

٨- پنجشنبه ٨ اردیبهشت‌ماه ١٤٠١ شمسی، دو کولبر با اسامی امید یونسی و مختار شاهمرادی اهل شهرستان ثلاث باباجانی در پی شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای توسط نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شدند.

٩- پنجشنبه ۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ شمسی، نیروهای هنگ ‌مرزی نوسود در دو مکان مختلف به سوی شماری از کولبران تیراندازی کرده و سه کولبر به نام‌های حبیب محمدی اهل شهرستان روانسر، امین ویسی و نامدار حسینی اهل شهرستان جوانرود از ناحیه دست سینه و سر زخمی شدند.

خودکشی:

١- پنجشنبە یکم اردیبهشت ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند زن با هویت کژال سیفی ٢٢ سالە اهل شهرستان مریوان با خوردن قرص برنج اقدام بە خودکشی کردە و زندگی خود پایان داد.

٢- پنجشنبە یکم اردیبهشت ١٤٠١ شمسی، یک جوان ٢١ سالە با هویت موسی با اسلحە کمری نامزد ١٦ سالە خود با هویت شیوا را کشتە و بعد از آن خودکشی کرد.

٣- جمعە دوم اردیبهشت ماە ١٤٠١ شمسی، یک جوان ٢٢سالە با هویت محمد حسین خوش منش اهل شهرستان نقدە از طریق حلق آویز بە زندگی خود پایان داد.

٤- یکشنبە ٤ اردیبهشت ١٤٠١ شمسی، یک شهروند زن با هویت مهتاب ایوری اهل روستای" کاپیک" از توابع شهرستان سالماس از طریق حلق آویز کردن خود اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.


PM:02:34:30/04/2022
‌ ‌ 122 ‌‌بار دیده شده‌‌