گزارش کوتاه از بازداشت، تهدید و بازجویی از اعضای صنفی معلمان و فعالین کارگری در کردستان از جمله در سنندج، سقز و مریوان

آرام محمدی

آسونیوز- با توجه به اخبار و گزارشات رسیده به این مرکز خبری و همچنین تصاویر انتشار یافته در سایت ها و شبکه های اجتماعی، طی روزهای اخیر تا کنون، جمعی از اعضای صنفی معلمان و همچنین تعدادی از فعالین کارگری در شهرهای مختلف کردستان، از جمله در شهرهای سقز، سنندج، مریوان و دیگر نقاط، توسط نهادهای امنیتی احضار، تهدید و بازداشت شده اند.

در همین راستا، پیش از روز جهانی کارگر و همچنین فراخوان قبلی تجمع سراسری معلمان در همین روز، جمع کثیری از فعالین کارگری و اعضای صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران و کردستان توسط نهادهای امنیتی و اطلاعاتی مورد تهدید و ارعاب قرار گرفته و بعضاً تعدای از آنان بازداشت شدند.

از جمله افرادی که در مدت ذکر شده احضار، تهدید و یا بازداشت شده اند را می توان به "مظفر صالح نیا فعال کارگری و از اعضای هیئت مدیره آزاد کارگران در سنندج، شیث امانی فعال کارگری و از اعضای اتحادیه آزاد کارگران و ساکن سنندج، فواد عنایتی اهل سنندج و فعال مدنی، آرمین شریفه اهل سنندج و فعال کارگری، عثمان اسماعیلی فعال کارگری اهل سقز، صلاح سرخی عضو انجمن صنفی معلمان سقز و زیویه، هاجر سعیدی و عبدالله خیرآباد از فعالین کارگری سنندج، مجید کریمی، فاطمه زند کریمی، مختار اسدی و رضا مرادی از فعالین صنف معلمان، اسکندر لطفی، شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از فعالین صنفی مریوان، دلیر نصرالهی، توفیق محمودی و پیام فتحی از فعالین کارگری سنندج اشاره کرد.

شایان ذکر است که، بازداشت های خودسرانه و فراقانونی اعضای صنفی معلمان و یا فعالین عرصه ی کارگری در ایران و شهرهای مختلف کردستان، موجب نارضایتی و اعتراض دیگر اصناف مختلف و طیف های جامعه شده و در این میان انجمن صنفی معلمان کردستان- سقز و زیویه خواستار آزادی بی قید و شرط افراد بازداشتی شده است.

در نتیجه: سردمداران ایران و تمامی دستگاه های ذیربط و پروپاگاندای آن، همواره سرکوب عریان و فراقانونی را بخش اجتناب ناپذیری از سیاست خود تلقی می کنند. اما اصناف گوناگون و همچنین توده ها و طبقات مختلف اجتماعی با تجمعات اعتراضی خود تا تحقق مطالبات و خواسته هایشان مسیر تغییر و دگرگونی را خواهند پیمود و این امر نشان از پویایی جنبش ها در ایران و کردستان است.


AM:09:35:01/05/2022
‌ ‌ 180 ‌‌بار دیده شده‌‌