محکومیت ٤ شهروند به حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی در سقز

آسونیوز- اخیرا ٤ شهروند اهل سقز با اسامی (مقداد حسن نژاد فرزند صالح، زمانه زیویه فرزند احمد، مصطفی سلیمی فرزند عبدالله و محمد سلیمی که حکم وی به ٦ میلیون تومان جریمه نقدی کاهش یافته) از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز، جمعاً به تحمل ٢٧ ماه حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شدند.

شهروندان بازداشتی پیشتر به اتهام عضویت در یکی ازا حزاب کردستانی و آنچه تبلیغ علیه نظام خوانده شده بود، بازداشت و پس از مراحل بازجویی با قید وثیقه به طور موقت آزاد شده بودند.

لارم به ذکر است که، این افراد حین بازداشت از حق داشتن وکیل و ارتباط با خانواده محروم، و احکام صادره تنها به اتهام تبلیغ علیه نظام صادر شده است.


AM:09:18:04/05/2022
‌ ‌ 301 ‌‌بار دیده شده‌‌