پاسخ به جامعه ی مدنی کردستان، بازداشت و سرکوب و اختناق اجتماعی است

آسونیوز- علیرغم اینکه شهروندان کُرد در طول ٤٣ سال گذشته تحت ستم ملی بود اند، اما از نوروز امسال تا کنون، جمع بیشماری از فعالین مدنی، محیط زیستی، فعال فرهنگی و کنشگر اجتماعی، کارگران، زنان و غیره توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده اند.

موج گسترده ی بازداشت شهروندان کُرد از نوروز ١٤٠١ به بعد به اوج خود رسیده و دستگیری های بی ضابطه و فراقانونی شهروندان در پهنه ی جغرافیای کردستان کماکان به قوت خود باقیست و برخوردهای فراقضایی در شهرهای مختلف کردستان نشان از اتخاذ راه کارهای نامناسب و رویه خشن تر نهادهای امنیتی است.

در جریان بازداشت ها در کردستان، معلمان و بازنشستگان فرهنگی نیز از برخوردهای سلیقه ای و خودسرانه عوامل آتش به اختیار رژیم جمهوری اسلامی بی بهره نبودند و جمع کثیری از آنان در مراکز استان ها و شهرستان ها مورد یورش، ضرب و شتم و بازداشت قرار گرفتند.


AM:09:32:12/05/2022
‌ ‌ 141 ‌‌بار دیده شده‌‌