احضار گسترده ی روزنامه نگاران و فعالین مدنی به نهادهای امنیتی در کردستان

آسونیوز- طی روزهای اخیر و قبل از تحصن حمایتی معلمان تا کنون، همچون روال همیشگی، ده ها خبرنگار، فعال مدنی کُرد در شهرهای مختلف کردستان از جمله در شهرهای در تابعیت ایلام و کرمانشاه، سقز، مریوان، بانه و سردشت و برخی دیگر از شهرهای کردستان به نهادهای امنیتی احضار و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند.

بر همین اساس، روزنامه نگاران و فعالین حوزه های مختلف اجتماعی، به دلیل شرایط ویژه حکام بر ایران، بویژه اعتراضات سراسری روزهای گذشته، موجب تهدید این قشر از جامعه شده و علاوه بر این، شاعران، نویسندگان و هنرمندان هم به شیوه تلفنی و هم با احضار مورد ارعاب قرار گرفته اند.

این احضارها، در راستای خفقان و سرکوب و عدم اطلاع رسانی به جامعه در خصوص گرانی ها صورت گرفته است.


AM:09:11:14/05/2022
‌ ‌ 143 ‌‌بار دیده شده‌‌