سکوت سنگین جامعه بین الملل در قبال سرکوب های خشن و عریان در ایران

آسونیوز- طی روزهای گذشته، دستکم ١٤ استان ایران و برخی از شهرهای درتابعیت این مراکز نسبت به گرانی نان و دیگر اقلام خوراکی و بی توجهی دولت و مجلس رژیم جمهوری اسلامی در قبال سفره مردم، شاهد اعتراضات گسترده ای بوده که کماکان هم ادامه دارد.

در جریان همین اعتراضات که از شهرهای خوزستان آغاز، و سپس به دیگر نقاط ایران کشیده شد، دستکم ٦ نفر با شلیک مستقیم عوامل امنیتی جان خود را از دست دادند و صدها نفر دیگر نیز بازداشت شدند.

لازم به توضیح است که، علیرغم انتقاد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و همچنین افکار عمومی نسبت به سرکوب خشن و عریان رژیم جمهوری اسلامی در قبال مردم، جامعه ی جهانی با سکوت در مقابل کشتار مردم بی دفاع، از یک سو پروتکل ها و مفاد حقوق بشر را نادیده گرفته و از سوی دیگر هم با چشم پوشی بر جنایات این رژیم توتالیتر، می تواند چراغ سبزی برای ادامه ی اقدامات خشن تر باشد.


AM:10:35:19/05/2022
‌ ‌ 98 ‌‌بار دیده شده‌‌