انتقال دو نفر از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان به زندان اوین

آسونیوز- در ادامه ی فشار مضاعف عوامل امنیتی بر معلمان، طی روزهای گذشته دو فعال صنفی معلمان کردستان- مریوان به بند امنیتی زندان اوین تهران منتقل شدند.

شعبان محمدی و مسعود نیکخواه از اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی معلمان که پیشتر توسط نیروهای امنیتی در جریان برگزاری تحصن و اعتراض معلمان بازداشت شده بودند، به بند امنیتی زندان اوین منتقل، و این اقدام تحت لوای پروژه سازی و سناریو های ساختگی ارگان های امنیتی و صداوسیمای حکومتی در قبال معلمان دربند صورت می گیرد.

لازم به توضیح است که، این دو فعال صنفی، طی ماه های گذشته تا کنون، چندین بار از سوی ماموران امنیتی بازداشت، و سپس با قرار وثیقه آزاد شده بودند.


AM:09:29:05/06/2022
‌ ‌ 214 ‌‌بار دیده شده‌‌