ارسال پیامک تهدیدآمیز برای شهروندان از سوی نهادهای امنیتی در کردستان

آسونیوز- بر اساس گزارش رسیده به این پایگاه خبری، طی دو روز گذشته تا کنون، نهادهای امنیتی در ادامه ی ایجاد فضای رعب و وحشت و خفقان ، اقدام به ارسال پیامک های تهدیدآمیز برای هزاران شهروند کُرد در اقصی نقاط کردستان کرده اند.

تهدید شهروندان و خانواده های پیشمرگان تنها مختص به حال حاضر و زمان کنونی نیست و این دست از اقدامات فراقانونی همواره در آستانه ی مناسبت ها از جمله (روز پیشمرگ کومه له) صورت می گیرد و هدف از آن، ایجاد تفرقه در میان احزاب کُردی بویژه کومه له و شهروندان است.

در متن ارسالی نهادهای فراقضایی که از طریق شبکه های اجتماعی برای شهروندان کُرد ارسال شده، به صراحت به حمایت همه جانبه از احزاب کُرد اپوزیسیون بالاخص حزب کومه له اذعان شده و این امر از یک سو نشانه ی ترس حاکمیت و از سوی دیگر، نشانگر پیوند ناگسستنی کومه له و دیگر احزاب کُردی با جامعه ی کردستان است.PM:05:05:19/06/2022
‌ ‌ 170 ‌‌بار دیده شده‌‌