اعتصاب غذای خشک حبیب الله افشاری زندانی کرد محکوم به اعدامبه نقل از خبرگزاری هرانا، روز چهارشنبه 25 مرداد ماه، یکی از زندانیان محکوم به اعدام کرد به نام حبیب الله افشاری در اعتراض و عدم رضایت نشان دادن به فشارهای وزارت اطلاعات  بر اعضای خانواده اش دست به اعتصاب غذای خشک زد.
مامورین زندان پس از اینکه از اعلام کردن اعتصاب غذای خشک حبیب الله افشاری مطلع شدند وی را از میان زندانیان جدا کردند و در واکنش به این قضیه وی را به سلول انفرادی منتقل کردند.


حبیب الله افشاری در نتیجه فشار های همه جانبه مامورین اطلاعات مهاباد بر اعضای خانواده اش و پلمپ شدن محل کسب و کار همسرش به نام " سروه محمودزاده" و ممانعت کردن مامورین امنیتی از ایجاد فعالیت همسر ایشان در محل های دیگر، دست به اعتصاب غذا زده است.
سروه محمدزاده، همسر حبیب الله افشاری به شغل خیاطی مشغول می باشد و تنها منبع درآمدش همین شغل می باشد که مامورین امنیتی با اقداماتی این چنینی روز به روز بر حلقه فشار خود بر خانواده زندانیان سیاسی کرد می افزایند.

لازم به ذکر است که زندانی سیاسی حبیب الله افشاری به همراه برادرش از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف رژیم اسلامی، به اعدام محکوم شد و حکم صادر شده از سوی دادگاه در دی ماه سال گذشته به وی در زندان ارومیه ابلاغ شد.
AM:10:49:16/08/2012
‌ ‌ 647 ‌‌بار دیده شده‌‌