حذف یک شبکه از اکانت های جعلی سپاه توسط فیسبوک

حذف یک شبکه از اکانت های جعلی سپاه توسط فیسبوک

آسونیوز- اخیرا فیسبوک یک شبکه از اکانت های سپاه را به علت نشر اخبار جعلی و همچنین به سبب آنچه انتقاد از گروه های اپوزیسیون خوانده شده را حذف کرده است.

فیسبوک اعلام کرده که، صدها حساب کاربری، گروه و کمپین های هماهنگ و مرتبط با سپاه را که در راستای تحریف واقعیات و دستکاری افکار عمومی بر مبنای اهداف خود، راه اندازی شده بود را حذف کرده.

لازم به ذکر است که، این اولین بار نیست که فیسبوک حساب های مرتبط با سپاه، اطلاعات، نهادهای پروپاگاندای حکومتی و همچنین افراد را حذف می کند و بارها حساب های جعلی مربوط به حاکمیت ایران را حذف، و آنرا از دسترس خارج کرده است.


76 بار دیده شده‌‌


AM:09:27:14/10/2021