تولد ٧٩١ نوزاد از مادران زیر ١٤ سال در شش ماه نخست ١٤٠٠

تولد ٧٩١ نوزاد از مادران زیر ١٤ سال در شش ماه نخست ١٤٠٠

آسونیوز- بر اساس آمارهای اعلام شده، در شش ماه نخست از سال جاری شمسی، ٧٩١ نوزاد از مادران زیر ١٤سال در ایران متولد شده اند.

با وجود سانسور و دخل و تصرف در آمارهای اعلام شده توسط نهادهای امنیتی، ارقام مربوط به این آمارها قطعا بیشتر است و باید بازبینی شوند.

آمار واقعی ازدواج بین نوجوانان دختر و پسر می‌تواند بسیار فراتر از ارقامی باشد که به طور رسمی اعلام می‌شود.

شایان ذکر است که، علیرغم انتقاد ها از ازدواج کودک همسری در ایران، متاسفانه برخی از خانواده‌ها به علت نگرانی از عواقب کار و ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن و علت‌های دیگر، ازدواج کودکان خود را در خفا انجام می‌دهند و آن را به ثبت نمی‌رسانند و ارگان های حکومتی هم راه را برای ازدواج کودکان تسهیل و هموار می کنند و در این خصوص هیچ قانون بازدارنده ای وجود ندارد.


87 بار دیده شده‌‌


AM:10:04:16/10/2021