طرح ساخت جهش مسکن توسط رییسی؛ شعاری عوامفریبانه

طرح ساخت جهش مسکن توسط رییسی؛ شعاری عوامفریبانه

آرام محمدی

آسونیوز- پیش از انتصاب ابراهیم رییسی به عنوان ١٣مین رییس جمهوری رژیم ایران، یکی از شعارهایی که این مهره ی انتصابی خامنه ای سر می داد، طرح ساخت ٤ میلیون مسکن در طول ٤ سال بود، یعنی هر ساله ١ میلیون مسکن.

شعاری که به نظر کارشناسان اقتصادی و کنشگران مدنی عوامفریبانه، و در راستای گسترش هرچه بیشتر فساد ساختاری و سیستماتیک در نهادهای ذینفع و زیر مجموعه ی خامنه ای طراحی شده، و راه را برای رانتخواری و فساد روزافزون هموارتر می کند.

اما تجربه و آزمون نهادهای مرتبط با طرح پروژه های مسکن از گذشته تا کنون نشان داده، که این امکان شدنی نیست. زیرا این قبیل از پروژه ها تنها مختص به دولت رییسی نبوده و در ادوار گذشته ریاست جمهوری در ایران هم، این طرح ها وجود داشته که هیچ کدام به سرانجام نرسیده است.

به عنوان نمونه در دوره رفسنجانی پروژه طرح مسکن اجتماعی، و یا مسکن مهر در دولت خاتمی و احمدی نژاد، و همچنین مسکن امید در دولت حسن روحانی از موارد بارز و از مصادیق فساد ساختاری بوده اند، که می توان به آن اشاره کرد.

در واقع وعده های پوشالی ساخت مسکن در دوره های گذشته هیچگاه نتوانسته باری از دوش مردم بردارد و بلعکس، این وعده وعیدها تنها بار مالی و اقتصادی را بر شهروندان تحمیل کرده است و لاغیر.

حال وعده ساخت ٤ میلیون مسکن در طول ٤ سال، هیچ گرهی از مشکلات عدیده مردم باز نمی کند و در واقع، مسئله ی اصلی این پروژه ثروت اندوزی برخی از نهادهای تحت مالکیت علی خامنه ای با همدستی مجلس و دولت رییسی است.

یکی از بندها و تبصره های این پروژه، ارائه ی زمین رایگان است که در این مجال باید گفت که، قطعا موضوع زمین خواری در استانداری ها و شهرداری ها و همچنین توسط وابستگان و افراد ذینفع با زدو بند درون جناحی صورت می گیرد.

طرح جهش مسکن در سال گذشته شمسی به مجلس رژیم رفت، اما شهریورماه ١٤٠٠ با قید دو فوریتی با حمایت همین مجلس به اصطلاح ولایی تصویب شد تا که در واقع با زدوبند به بخش خصوصی واگذار شود، حال مشخص شده که منظور از بخش خصوصی، نهادهای زیر مجموعه ی خامنه ای از جمله "بنیاد مسکن، بسیج سازندگی، بنیاد اجرایی خمینی و بیناد به اصطلاح مستضعفان" و دیگر کارتل های وابسته است.

در نهایت می توان نتیجه گرفت که، سیاستگذار، مجری و ذینفع همه و همه زیر نظر خود دستگاه حاکمیتی است و در واقع این پروژه و طرح به نام مردم و به کام مسئولین است.


377 بار دیده شده‌‌


AM:10:54:24/10/2021