ابهام و عدم شفافیت در بودجه بسیاری از سازمان ها در لایحه بودجه ١٤٠١

ابهام و عدم شفافیت در بودجه بسیاری از سازمان ها در لایحه بودجه ١٤٠١

آرام محمدی

آسونیوز- در پی ارائه ی لایحه ی بودجه سال ١٤٠١ شمسی از سوی ابراهیم رییسی به مجلس، بودجه ی بسیاری از نهادها و سازمان های وابسته کماکان مبهم و غیر شفاف است و در مقابل نیز، بودجه نهادهای نظامی، امنیتی، از جمله سپاه رشد چشمگیری داشته است.

علیرغم فشار اقتصادی و معیشتی بر مردم، رکود و تورم لجام گسیخته حاکم بر بازار و غیره، ریخت و پاش های دولت ابراهیم رییسی برای نهادها و سازمان های فراقانونی کماکان وجود دارد و کلیت این بودجە در واقع ناشفاف است.

در این میان، بودجه سازمان بسیج رژیم جمهوری اسلامی به طور مستقیم در بودجه ذکر نشده و مسئولین حکومتی در توضیح و توجیە این امر اعلام کرده اند که، بودجه ی برخی از سازمان ها با یکدیگر ادغام و در بودجه ی سال آینده به صورت یکجا اعلام شده است.

با این وجود؛ تحلیل، بررسی و مقایسه ی بودجه سال آتی با سال های قبل عملا از بین رفته و فشار ناکارآمدی دولت رییسی و حاکمیت در واقع بر دوش شهروندان خواهد افتاد.

با توجه به وضعیت معیشتی مردم و فشار اقتصادی، بودجه ١٤٠١ تنها ٧ درصد رشد داشته، و در مقابل بودجه سازمان صدا وسیما، و به اصطلاح "بنیاد شهید" رژیم جمهوری اسلامی، سپاه و نهادهای وابسته، ارگان های امنیتی، نیروهای مسلح و غیره دارای رشد فزاینده ای است.

علاوه بر بودجه کنونی که به سپاه و دیگر نیروهای مسلح در سال ١٤٠١ تعلق گرفته، بودجه ی ٤.٥ میلیارد یورویی جداگان های هم از طریق شرکت نفت در اختیار این نیروها قرار می گیرد که به نوبه ی خود بی سابقه بوده است.

در شرایطی دولت ابراهیم رییسی بودجه سال آینده را به مجلس برده که، مردم در بدترین شرایط ممکن معیشتی قرار دارند و این بودجه انقباضی فشار حداکثری را به عموم جامعه وارد می کند.

در حالی شهروندان و طیف های مختلف باید تاوان بی کفایتی و سوء مدیریت مسئولین حکومتی را بدهند که، خود دولت، نهادهای ذیربط، سپاه و نهادهای امنیتی و کل حاکمیت هیچ ریاضتی بر دوش ندارند و تنها ضیافت آن متوجه مدیران و لایه های مختلف وابسته به حاکمیت و دولت است.

در نهایت این پرشس مطرح می شود که، با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی مردم، ریخت و پاش های بی حد و مرز، بی برنامگی دولت، عدم توجه به وضعیت معیشتی مردم، رانتخواری و زدو بندهای درون جناحی و غیره، آیا دولت رییسی غیر از برنامه ای تحمیلی و مضاعف بر مردم، آجندای دیگری در دست دارد؟


370 بار دیده شده‌‌


AM:09:26:20/12/2021