گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلا محمودی

آنچه در پی می آید، تنها گوشه ای از نقض فاحش و مکرر و اعمال شده ی دستگاه حاکمیت ایران در کردستان می باشد. رژیم جمهوری اسلامی با بازداشت شهروندان، سرکوب فعالین مدنی، عدم بی توجهی به زندانیان سیاسی، نایده گرفتنحقوق زندانیان و سلب آزادی بیان از آنها و همچنین شلیک مستقیم به کولبران و کاسبکاران کُرد در نواحی مرزی کُردستان و خودکشی های پیاپی شهروندان کُرد که به دلیل مشکلات اقتصادی و گرانی دامن گیر مردم شده، از دستاوردهای بیش از ٤ دهه ی زمامداران ایران است.

زندانی:

١- پنجشنبە برابر با ٢٥ آذر١٤٠٠ شمسی، یک جوان ١٦ ساله با هویت "دانیال کرمی" فرزند صابر، از سوی ادارە اطلاعات کرمانشاه بازداشت، وبە زندان کودکان منتقل شد.

٢- پنجشنبە ٢٥ آذرماه جاری، دو شهروند بازداشت شده اهل روستای نی از توابع شهرستان مریوان بە نام های محمد نیک پی وفاروق نیک پی بە بازداشگاه مریوان منتقل شدند.

٣- طی روزهای اخیر، ٣٠ فعال معلم توسط ادارە اطلاعات درتهران با اسامی (فاطمە زندکریمی، مسعود زینال زادە، جمیل امینی، محبوبە فرحزادی، یداللە بهارستانی، توفیق مرتضی پور، علی قریشی، ذکری، خردمند فیاضی، نائبی، جبارپاکزاد، مهدی نوریبخش، رشیدی، فیاضی، مدبر درگاهی، نادری، رضازادە، نجف آبادی، بهزاد پور، روح اللە مردانی، علی صادقی، اسلامی، خان عزیزاسمایلی، خراطیان، عسگری وباغانی بازداشت شدند.

٤- یکشنبە ١٨ ام آذرماه امسال، حسن قربانی، پس از اعدام برادرش (حسین قربانی) در شهرستان کامیاران بازداشت، و پس از چند ساعت و با تودیع وثیقه آزاد شد.

٥- دوشنبە برابر با ٢٩ آذر ١٤٠٠ شمسی، یک شهروند با نام "آرام مرادیان"اهل روستای تنگیسر از توابع شهرستان سنندج با گذشت ٣٦ روز از زمان بازداشت، بە صورت بلا تکلیف در بازداشتگاهای امنیتی بە سر می برد.

٦- سە شنبە مورخه ی ٣٠ آذرماە جاری، افشین حسین پناهی (فعال زیست محیطی) فرزند محمد حسن اهل روستای قروچای از توابع شهرستان دهگلان، بە ادارە اطلاعات سنندج احضار، و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد.

٧- روزسە شنبە ٣٠ آذر١٤٠٠شمسی، آمانج قربانی ازفعالین محیط زیستی کامیاران بە دلیل شرکت در مراسم ختم زندانی سیاسی اعدام شده حیدر قربانی، توسط نیروهای سپاە بازداشت، وبە مکان نامعلومی منتقل شد.

کولبر:

١- یکشنبە ٢٨ آذر جاری، یک کولبر باهویت فایق حمیدی در حین کولبری بە دلیل سقوط ازارتفاع بە شدت زخمی شد.

٢- سە شنبە برابر با٣٠ آذر١٤٠٠ شمسی، یک کولبر براثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز شهرستان ثلاث باباجانی زخمی شد.


258 بار دیده شده‌‌


AM:10:25:24/12/2021