شلاق در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی؛ صرفا یک مجازات جسمی نیست بلکه مغایر با حقوق بشر است

شلاق در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی؛ صرفا یک مجازات جسمی نیست بلکه مغایر با حقوق بشر است

آرام محمدی

آسونیوز- شلاق زدن بر پیکر شهروندان یکی از هزاران دستاورد رژیم جمهوری اسلامی است که از ابتدای حاکمیت خود پس از انقلاب ٥٧ مردم ایران، همواره به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت بهره برده است.

پس از انقلاب مردم ایران، حاکمیت و دستگاه قضایی در راستای اسلامی سازی قوانین، تا کنون از هیچ تلاشی فروگذاری نکرده و گنجاندن حکم شلاق هم در قوانین مجازات اسلامی و قضایی به عنوان یکی از شنیع ترین اعمال غیر انسانی و فراقانونی محسوب می شود که همیشه مورد انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی و همچنین فعالین مدنی بوده است.

شلاق زدن شهروندان به هر بهانه و یا اتهامی، با خصوصیات انسانی منافات کامل دارد و تبعات و پیامدهای منفی شلاق زدن بویژه در ملاء عام، از غیرانسانی ترین پدیده های حال حاضر در قوه قضاییه رژیم جمهوری اسلامی است که شکل و وجه ی قانونی به آن داده اند.

کنشگران و فعالین عرصه ی حقوق بر این باورند که، شلاق زدن تنها یک مجازات جسمی به حساب نمی آید، بلکه تبعات روانی و حیثیتی آن تا سالیان متمادی گریبانگیر فرد و خانواده وی می شود. موضوعی که علاوه بر شکستن کرامت انسانی افراد و یا حتی متهمین، با حقوق بنیادین و شهروندی نیز در تضاد است.

گنجاندن شلاق در قوانین قضایی و مجازات به اصطلاح اسلامی، با هدف تخریب روانی، تحقیر، سبک کردن، ضربه ی جسمی، و توهین به افراد و کل جامعه اتخاذ شده، که بر خلاف عرف اخلاقی و انسانی و همچنین ضوابط حقوق بشری می باشد. متاسفانه قوه قضاییه از شلاق در راستای ایجاد رعب، ترس و هراس افکنی در جامعه نیز بهره می برد.

خود مسئولین حکومتی، بویژه مدیران رده بالای دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی به این نکته اشاره و در عین حال اعتراف کرده اند که، مجازات حبس به اندازه ی مجازات های بدنی از جمله شلاق زدن، "آسیب زا و تاثیر گذار" نیست، زیرا زندان شاید به عنوان ابزاری رعب آور برای حاکمیت محسوب نشود، پس به ابزار شلاق متوسل می شوند.

طی دهه های گذشته تا کنون، بارها و بارها در شهرهای مختلف شاهد شلاق زدن شهروندان بوده ایم و حتی در مواردی هم این اقدام شنیع منجر به مرگ افراد شده است.

با این وجود، استفاده از ابزار شلاق به خصوص در ملاء عام، به اندازه ای غیرانسانی، وحشیانه، شقاوت مندانه و رعب آور است که، در دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی، کسی مستقیما بار مسئولیت آن را بر عهده نمی گیرد.

نتیجه: مجازات شلاق در سیاهه و قوانین بسیاری از کشورها محو، و دیگر اجرا نمی شود. اما این امر در قوانین جزایی ایران وجود دارد و آنرا به عنوان ابزاری با هدف شکستن کرامت انسانی و ایجاد وحشت اجرا می کنند و پیامدهای آن سال ها بر پیکره جسمی و روانی فرد مشهود است.


291 بار دیده شده‌‌


AM:10:04:26/12/2021