اتوبوس خوابی از دیگر دستاوردهای رژیم جمهوری اسلامی

اتوبوس خوابی از دیگر دستاوردهای رژیم جمهوری اسلامی

آرام محمدی

آسونیوز- اخیرا خبری مبنی بر اتوبوس خوابی در تهران و برخی دیگر از نقاط ایران، واکنش های بیشماری را از سوی فعالین مدنی و کاربران شبکه های اجتماعی در پی داشته است.

پیشتر نیز گزارشاتی از اتومبیل خوابی، کارتن خوابی، کانکس خوابی، پشت بام خوابی و گور خوابی، خرابه خوابی، لوله خوابی، غار خوابی و مترو خوابی، لوله خوابی، زیر پل و در خیابان خوابیدن و... در فضای مجازی و خبرگزاری های مختلف، انتقادات زیادی را متوجه مسئولین و نهادهای مرتبط کرده بود.

گفته می شود که، هزینه ی یک شب اتوبوس خوابی در نقاط مختلف تهران متفاوت بوده و از ١٤ هزار تومان تا ٢٥ هزار تومان است.

هزینه های لجام گسیخته و سرسام آور معیشتی، بی توجهی و سوء مدیریت، اجاره بهای سنگین و ده ها مورد دیگر منجر شده تا که، برخی از افراد در کنار دیگر معضلات موجود، به پدیده ی اتوبوس خوابی روی بیاورند.

پدیده های شوم اتوبوس خوابی و غیره که ذکر شد، در سایه مدیریت ناکارآمد نهادها و مدیران به اصطلاح ولایی مربوطه، به روندی عادی مبدل شده و این تکثر واژه ها به خودی خود، نشانگر زوال حاکمیت در قبال کرامت انسانی شهروندان بوده، و همچنین نشانه ای دال بر گستردگی و رشد فزاینده این قبیل از پدیده ها است.

موضوع بی خانمانی، اعتیاد، تن فروشی و... که ناشی از گسترش فقر در ایران است، آسیب ها و تبعات جبران ناپذیری را در میان خانواده ها و کل جامعه بوجود آورده، و علیرغم هشدارهای مکرر و به صدا درآوردن زنگ خطر از سوی کنشگران و کارشناسان، متاسفانه تا کنون هیچ راه حل و تمهیداتی برای رفع این معضلات تدوین نشده، و مسئولین بلعکس، با بی اعتنایی و تنها با گفتار درمانی و نظاره کردن از کنار آن می گذرند.

زنگ خطری که نشان از فاصله و شکاف طبقاتی، گسترش فقر، بی عدالتی و قربانی کردن بی خانمان ها در ایران است. و این در حالی است که، هر روزه خبر از اختلاس های میلیاردی، فساد مالی و اداری، ثروت اندوزی و غیره به گوش می رسد و خود این موضوعات نشان از انحطاط حاکمیت و کل نظام دارد.

زیرا مسئولین به جای ارائه ی راه حل، تنها صورت مسئله ی آسیب های اجتماعی را با انکار، طرد کردن، طفره رفتن،، وعده های توخالی و گفتار درمانی، شانه خالی کردن از پذیرش بار مسئولیت، و غیره پاک می کنند.


292 بار دیده شده‌‌


AM:10:51:01/01/2022