ثلاث باباجانی/ حمله سلفی های تندرو وابسته به نهادهای امنیتی به شهروندان مدنی

ثلاث باباجانی/ حمله سلفی های تندرو وابسته به نهادهای امنیتی به شهروندان مدنی

آسونیوز- در ادامه یورش سلفی های وابسته به رژیم جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی ذیربط آن، اخیرا جمعی از این افراد تندرو و افراطی نزدیک به حکومت، به شهروندان مدنی در شهرستان ثلاث باباجانی یورش بردند.

گزارشات حاکی از آن است که این اقدام غیرانسانی که همچون همیشه با حمایت و پشتیبانی ارگان های حکومتی و امنیتی و همچنین دستگاه قضایی صورت گرفته، موجب زخمی شدن چندین شهروند شده که حال عمومی یکی از مجرومان وخیم گزارش، و در کما بسر می برد.

در ضمن، این اقدام مهندسی شده، توسط شهروندان محکوم، و مورد انتقاد قرار گرفت.

لازم به توضیح است که، نهادهای امنیتی و اطلاعات سپاه، همواره با به کارگیری و مجهز کردن این افراد به سلاح گرم و سرد و همپنین حمایت های قضایی، در راستای سرکوب، تهدید و ارعاب شهروندان در شهرهای مختلف کردستان از آنها استفاده ابزاری می کنند.


156 بار دیده شده‌‌


AM:09:49:15/01/2022