بانه/ زخمی شدن یک کولبر با شلیک نیروهای نظامی ایران

بانه/ زخمی شدن یک کولبر با شلیک نیروهای نظامی ایران

آسونیوز- در استمرار کشتار کولبران و کاسبکاران، شنبه برابر با ٢٥ دیماه جاری، یک کولبر در پی تیراندازی مستقیم نیروهای مستقر مرزی در شهرستان بانه، به شدت زخمی شد.

هویت این کولبر برای این مرکز خبری (عثمان رسولی) اهل بانه احراز، و نامبرده در مرز "سارداب" این شهر مورد هدف مستقیم و بدون اخطار قرار گرفته است.

در همین زمینه، اخیرا یک کولبر ٤٣ ساله دیگر با نام (مهران رحمانی) فرزند غفور از اهالی روستای "منجیلان" در مرز "کیله" در بانه با شلیک نیروهای حکومتی جانباخت و یک کولبر دیگر با هویت (ابراهیم رحمانی) زخمی شد.


115 بار دیده شده‌‌


AM:10:47:16/01/2022