اذعان معاون وزیر کشور: آستانه ی تاب آوری مردم کاهش یافته است

اذعان معاون وزیر کشور: آستانه ی تاب آوری مردم کاهش یافته است
آرام محمدی

آسونیوز- تقی رستم وندی (معاون وزیر کشور) رژیم جمهوری اسلامی، اخیرا طی سخنانی در همایشی که با همکاری وزارت کشور برگزار شد، به کاهش چشمگیر تاب آوری مردم و افزایش آسیب های اجتماعی اعتراف کرد.

این عنصر حکومتی در دولت رییسی، ضمن اذعان و اشاره به عدم تحمل مردم، عنوان کرد که میل به تغییرات اساسی توسط مردم و ناکارآمدی مدیران حکومتی به وضوح ملموس و روشن است.

رستم وند، در ادامه ابراز داشت که، آسیب های اجتماعی و رغبت مردم مبنی بر تغییرات اساسی در ایران، موجب اعتراضات گسترده سراسری طیف های مختلف جامعه شده است.

با این وجود، رژیم جمهوری با بیش از ٤ دهه حکمرانی در ایران، نه تنها هیچ اقدام صریحی در راستای مقابله با انواع چالش هایی که از دستاوردهای خود حاکمیت ایران است، صورت نداده، بلعکس از یک طرف، به ایجاد فقر در میان جامعه دامن زده، و از سوی دیگر، فساد سیستماتیک و مهندسی شده، دزدی های کلان، اختلاس، زدوبند دورن جناحی و... را ترویج کرده است.

علاوه بر موارد فوق، رژیم جمهوری اسلامی در طی سالیان متمادی تا کنون، با بی تفاوتی و ناکارآمدی خود، به حاشیه نشینی که به اذعان خود ارگان های حکومتی به ٢٠ میلیون نفر می رسد، خودکشی های مکرر، به مهاجرت شهروندان مدنی، نخبگان، ورزشکاران، یا پناهنده شدن به دیگر کشورها، فقر لجام گسیخته، افزایش طلاق، کارتن خوابی و گورخوابی و غیره، رواج فساد، اعتیاد، همه گیری انواع بیماری ها از جمله کرونا، اقتصاد بیمار، و ده ها معضل دیگر را بر جامعه تحمیل کرده، و هیچ تمهداتی را در این زمینه اتخاذ نکرده و هیچ برنامه ای با هدف رفع این موانع در دست تدوین و اقدام ندارد و تنها به گفتار درمانی و نهایت سرکوب و اختناق اکتفا کرده و روی آورده است. 

در این مجال میبآیست که، فروش اعضای بدن که از سر ناچاری و فقر که هم در داخل و به تازگی در خارج از ایران رواج پیدا کرده، و سقط جنین، زیر خط فقر قرار گرفتن میلیون ها خانوار ایرانی که همگی در سایه حاکمیت و استبداد دینی و تصاحب ثروت و سامان مردم توسط حکام و افراد وابسته صورت می گیرد، اشاره کرد.

نتیجه: بدون تردید فقر و نابرابری، فاصله ی طبقاتی که ناشی از بی کفایتی و سوء مدیریت مسئولین حکومتی است و از بنیادی ترین مشکلات، گذشته، حال حاضر و آتی ایران تحت لوای حاکمیت و از دستاوردهای رژیم جمهوری اسلامی بوده و هست، نه تنها کاسته نشده، بلکه بر اساس نگاه به وضعیت موجود و آمارهای کنونی کماکان در حال افزایش است.

220 بار دیده شده‌‌


PM:12:25:17/01/2022