افزایش کودکان کار در سال ١٤٠٠

افزایش کودکان کار در سال ١٤٠٠

آرام محمدی

آسونیوز- موضوع کودکان کار و یا افزایش این معضل اجتماعی که یکی از دستاورد رژیم جمهوری اسلامی بوده، تنها مختص به سال گذشته شمسی نیست و بیش از ٣ دهه است که به عنوان مسئله ای انکارناپذیر در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی نمود پیدا کرده.

پدیده کودکان کار در ایران همواره مورد بحث بوده، اما تا کنون هیچ اقدام جدی و تمهیداتی در راستای مبارزه با این پدیده اجتماعی که از آن بیشتر به عنوان آسیب اجتماعی نام برده می شود، صورت نگرفته است.

در حال حاضر و بر اساس آمارهای اعلام شده، نزدیک به ٧ میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، که به علت فیلتر آمارها و اعمال نفوذ و دخالت نهادهای امنیتی و نبود خبرنگار و رسانه ی مستقل در ایران، قطعاً این آمار واقعی نیست و بیشتر می باشد.

با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی کنونی و با در نظر گرفتن ترک تحصیل هزاران دانش آموز در سال که خود دلایل متعددی دارد، دانش آموزانی که ترک تحصیل می کنند، به بازارهای کارسرازیر می شوند.

سیاست های غلط اقتصادی، ناکارآمدی، کمی دستمزدها، فشار مضاعف اقتصادی بر خانواده ها، غارت و چپاول سرمایه های ملی توسط سردمداران حکومتی و وابستگان آنها در زمینه ها و حوزه های گوناگون و غیره، زمینه گسترش فقر را فراهم کرده و خود این موارد، منجر به روی آوردن کودکان به بازار کار شده است.

در همین چهارچوب، تا کنون قانون حمایتی از کودکان و حتی زنان در مجلس تصویب نشده و موضوع رفع موانع پیش روی کودکان کار به صورت هدفمند از سوی هیچ نهاد و یا خود دولت های گذشته و حال ایران دنبال نشده و نتیجه ای هم نداشته است.

رسیدگی نکردن به وضعیت کودکان کار، در عین حال بزهکاری اجتماعی را دامن می زند، که عدم رسیدگی در واقع افزایش کودکان کار را در پی خواهد داشت و این امر محصول بی کفایتی دولت و نهادهای مربوطه، و همچنین فقر اقتصادی و معیشتی است.

حال با درنظر گرفتن همه ی موارد پیدا و همچنین لایه های پنهان این مسئله، ارائه ی راه کار و راه حل برای مقابله با ممانعت از افزایش کودکان کار و همچنین ریشه کن کردن این پدیده و معضل اجتماعی، دور از ذهن نیست. اما تا زمانی که فقر ریشه کن نشود، کماکان شاهد کودکان کار در خیابان ها خواهیم بود.

کودکانی که محصول، فقر فرهنگی، جبر اقتصادی، ناپدری و یا نامادری، عدم حمایت دولت و فقدان قانون حمایتی، گسترش اعتیاد، بیکاری، کودکان طلاق، بیسوادی و ده ها مورد دیگر هستند و در سایه سار حکام ایرانی، همچون دیگر اقشار جامعه همچنان مورد استثمار قرار می گیرند.


233 بار دیده شده‌‌


AM:10:18:27/03/2022