گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلا محمودی

این گزارش، نگاهی کوتاه و اجمالی به نقض حقوق بشر در کردستان دارد و به سبب اعمال فشار بر فعالین مدنی و دیگر کنشگران اجتماعی و همچنین سانسور و تحمیل محدودیت های بی حد و مرز از سوی نهادهای امنیتی ایران، نمی تواند بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر در کردستان باشد.

زندان:

١-شنبە ٧ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت ایرج رحیم زادە ٤٤ سالە اهل روستای "روار" از توابع شهرستان سروآباد توسط نیروهای ادارە اطلاعات و به مکان نامعلومی منتقل شد.

٢- شنبە ٧ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد با هویت کمال قویتاسی اهل شهرستان اشنویە پس از احضار بە شعبه اجرای احکام دادگاه انقلاب بازداشت، و بە زندان منتقل شد.

٣- دوشنبه ٩ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد باهویت سلیم شریفی پس از احضار به شعبه اجرای احکام شهرستان اشنویه بازداشت، و جهت اجرای حکم حبس به زندان منتقل شد.

٤- سه‌شنبه ١٠ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت مجید کریمی عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان کردستان سنندج و کلاترزان از سوی نیروهای لباس شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

٥- چهارشنبه ١١خردادماه، یک شهروند با هویت خالد قربانی ٢٦ ساله اهل شهرستان کامیاران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

کولبر:

١- شنبه ٧ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت جواد باباخانی ٢٨ ساله اهل روستای "قوری قلعه" از توابع شهرستان روانسر در حین کولبری در مرز نوسود در حالی که توسط نیروهای مسلح مورد تعقیب قرار گرفته بود، به دلیل سقوط از کوه، از ناحیه پا و کمر دچار آسیب دیدگی شد.

٢- شنبە ٧ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک کولبر جوان با هویت آکو رسولی ٢٥ ساله اهل شهرستان بانە در حین کولبری در مرز هنگه‌ژال با شلیک مستقیم نیروهای هنگ‌مرزی به قتل رسید.

٣- شنبە ٧ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت آرام محمدی ٣١ سالە اهل شهرستان بانە در حین کولبری در مرز هنگەژالە با شلیک نیروهای هنگ مرزی زخمی شد.

٤- شنبە ٧ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک کاسبکار با هویت کیوان قندیل ٣٠ سالە اهل روستای " درە کوتر" از توابع شهرستان سنگسر با شلیک مستقیم نیروهای سپاە پاسداران بە قتل رسید.

٥- دوشنبە ٩ خرداد ١٤٠١ شمسی، دو کولبر با اسامی عمر یعقوبی ٤٩ سالە و جلال مروتی ٤٥ سالە اهل روستای "کلاش" از توابع شهرستان جوانرود با شلیک نیروهای هنگ مرزی در مرز نوسود زخمی شدند.

٦- سە شنبە ١٠ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت رسول عبدالرحمن ٢٣ سالە اهل اقلیم کردستان در حین کولبری با شلیک مستقیم نیروهای سپاە پاسداران در مرز پیرانشهر بە شدت زخمی شد.

خودکشی:

١- پنجشنبه ٥ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک نوجوان با هویت فرشتە حق بیان ١٨ سالە بە دلایل نامعلومی خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.

٢- جمعه ٦خردادماه ١٤٠١ شمسی، یک پزشک زن با هویت نگین ابراهیم‌زاده اهل روستای "گنبد" از توابع منطقه شهرستان ارومیه بە دلیل اختلافات خانوادگی از طریق خوردن سم اقدام به خودکشی و جان خود را از دست داد.

٣- جمعە ٦ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک دانشجو با هویت سوما رضایی ٣٤ سالە اهل شهرستان دیواندرە کە توسط دو نفر ربودە شدە بود در مسیر جادە شهرستان کامیاران خود را از اتومبیل بە پایین پرت کردە و جان خود را از دست داد.

٤- دوشنبه ٩خردادماه ١٤٠١ شمسی، یک شهروند زن با هویت شکریه پژوهی اهل "روستای بایوه" از توابع شهرستان مریوان از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده و جان خود را از دست داد.


95 بار دیده شده‌‌


AM:09:26:04/06/2022