تحویل ٣٠٠ میلیارد تومان تجهیزات به یگان های عملیاتی با هدف سرکوب بیشتر

تحویل ٣٠٠ میلیارد تومان تجهیزات به یگان های عملیاتی با هدف سرکوب بیشتر

آرام محمدی

آسونیوز- اخیراً جانشین سرکرده ی کل انتظامی رژیم جمهوری اسلامی عنوان کرده که، ٣٠٠ میلیار تومان تجهیزات به نیروهای عملیاتی و ضربتی تحویل می شود.

قاسم رضایی (جانشین کنونی این نیرو و سرکرده ی پیشین مرزبانی) که از اولویت های کاری او در این دوره، کشتار چشمگیر کولبران بود، طی سخنانی با رسانه های داخلی، این مقدار بودجه را موجب پایداری امنیت تلقی کرد. پیشتر نیز در چندین مرحله الحاق تجهیزات به عوامل حکومتی برای ایجاد فضای خفقان صورت گرفته است.

در حالی تجهیزات و بودجه های هنگفتی صرف نیروهای نظامی و انتظامی می شود که، هر روزه شاهد اعتراضات طیف های مختلف جامعه و اصناف گوناگون در سطح سراسری هستیم و این دست از اقدامات تنها و تنها در راستای سرکوب بیشتر شهروندان و ایجاد فضای ترس و وحشت صورت می گیرد. سرکوب و بازداشت معلمان در هفته ها و روزهای گذشته، سرکوب اعتراضات سراسری که برای گرانی نان و دیگر اقلام، کشتار بی شائبه ی مردم خوزستان و دیگر نقاط ایران در اعتراض به ریزش ساختمان متروپل، سرکوب اعتراضات به جهش گرانی ها و... نمونه هایی کوچک، اما واضح و ملموس از اقدامات فراقضایی این عوامل است.

رژیم جمهوری اسلامی، با تجهیز نیروهای خود و صرف هزینه های میلیاردی که از بودجه ی عمومی و جیب شهروندان تامین می شود، درصدد خفه کردن اعتراضات گسترده سراسری است و این بودجه و تجهیزات تازه، در شرایطی به عوامل آتش به اختیار الحاق شده که، شهروندان در سخت ترین و دشوارترین دوران وضعیت اقتصادی و معیشتی خود قرار دارند.

نتیجه: از یک سو، مردم ایران طی سالیان گذشته تا کنون، انواع فشارهای معیشتی، فقر و فلاکت دامنگیر، بیکاری، مواجه با تورم و گرانی های سرسام آور و غیره را تجربه کرده و از سوی دیگر، حاکمیت به جای رفع موانع موجود و ترمیم اقتصاد بیمار ایران که نفس شهروندان را به شمارش انداخته، تجهیزات مدرن سرکوب و بودجه های کلان را به نیروهای امنیتی و انتظامی و سپاه و غیره اختصاص می دهد.


80 بار دیده شده‌‌


PM:02:29:09/06/2022