گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلا محمودی

این گزارش به علت حجم محدود آن و همچنین سانسور، سرکوب و نبود رسانه ی مستقل در کردستان، بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر نیست.

زندانی:

١- یکشنبە ١٥ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت سیاوش حیاتی اهل شهرستان صحنە (سخنگوی مجمع مشورتی فعالان مدنی جامعە یارسان) توسط نیروهای امنیتی بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفت.

٢- دوشنبه ١٦ خردادماه ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد باهویت مسلم قادرپور ٢٢ اهل روستای "گلچیر" از توابع شهرستان مریوان جهت اجرای حکم حبس به زندان این منتقل شد.

٣- دوشنبە ١٦ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت تحسین مصطفایی عضو انجمن صنفی معلمان اهل شهرستان مریوان توسط ستاد خبری اطلاعات بە مدت چند ساعت بازداشت و مودر تهدید قرار گرفتە.

٤- دوشنبە ١٦ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت جلال قادری زاد اهل شهرستان اشنویە جهت اجرای حکم حبس بە زندان منتقل شد.

٥- سەشنبە ١٧ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت سیوان سلیمانی عضو انجمن صنفی معلمان اهل شهرستان مریوان توسط نیروهای اطلاعات بە مدت چند ساعات بازداشت شد.

٦- سەشنبە ١٧ خرداد ١٤٠١ شمسی،یک شهروند با هویت شاپور مرادی ٤٣ سالە، توسط نیروهای اطلاعات سپاە بازداشت و بە مکام نامعلومی منتقل شد.

٧- سەشنبە ١٧ خرداد ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

٨- سەشنبە ١٧ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت ریبوار محمودی ٢٩ سالە از فعالین مدنی و زیست محیطی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نا معلومی منتقل شد.

٩- سەشنبە ١٧ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت واحد حمزە اهل روستای" ساروقامیش" از توابع شهرستان بوکان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت وبە مکان نامعلومی منتقل شد.

کولبر:

١- دوشنبە ١٦ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت سمکو خضر نژاد ٣٦ سالە اهل شهرستان مهاباد هنگام کولبری در مرز هنگ ژالە بانە توسط نیروهای نظامی با سلاح ساچمەای مورد هدف قرار گرفتە و از ناحیە صورت زخمی شدە است.

٢- دوشنبە ١٦ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک کاسبکار کُرد با هویت یعقوب کنانی ٣٣ سالە، در گمرک بین المللی بازرگان توسط یکی از ماموران از فاصلە نزدیک هدف تیرندازی قرار گرفتە و زخمی شدە است.

٣- سەشنبە ١٧ خرداد ١٤٠١ شمسی، دو کولبر با اسامی محمد الماسی اهل روستای "دزلی" و عثمان رشیدی اهل روستای "دروکیە" از توابع شهرستان مریوان در حین تعقیب گریز توسط شلیک نیروهای نظامی بە قتل رسیدند.


68 بار دیده شده‌‌


AM:09:35:11/06/2022