گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیە و تنظیم: آلا محمودی

این گزارش آمار برخی از رخدادهای مربوط به زندانیان و نقض حقوق آنها، سرکوب فعالان مدنی، بی توجهی به زندانیان و خواسته هایشان و سلب آزادی بیان، کشتار بی رحمانه ی کولبران و کاسبکاران کُرد و خودکشی های زیاد از حد در کردستان می باشد و بازتاب دهنده ی همه ی موارد نیست.

زندانی:

١- شنبە ٢١ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد با هویت خالد محمد سوری ٣٣ سالە اهل روستای "کانی بداغ" از توابع شهرستان پیرانشهر پس از احضار بە ادارە اطلاعات بوکان بازداشت شد.

٢- شنبە ٢١ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک جوان باهویت خالد قربانی اهل روستای " تەروەرێز" از توابع شهرستان کامیاران توسط نهاد های امنیتی در نزدیکی منزل خود با بی احترامی و بدون ارائە مدارک قضایی بازداشت شد.

٣- یکشنبە ٢٢ خرداد ١٤٠١ شمسی، سه شهروند با اسامی یوسف فرجام ۱۸ ساله، رمضان فرجام ۲۱ ساله و فرزاد حاجی‌زاده ۲۶ سالە، اهل روستای "دیم‌قشلاق" شهرستان ماکو توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شده‌اند.

٤- یکشنبە ٢٢ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد باهویت خلیل عینی اهل روستای "سینگان" از توابع شهرستان اشنویه به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

٥- دوشنبە ٢٣ خرداد ١٤٠١ شمسی، دکتر محمد قدمی، فعال سیاسی و کاندیدای دورە ١٢ و ١٣ ریاست جمهوری بە اتهام "نشر اکاذیب" توسط دادگاه کل استان کردستان در شهرستان سنندج احضار شد.

٦- سەشنبە ٢٤ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک فعال اجتماعی با هویت ارشاک رئوف گنبدی اهل شهرستان ارومیە توسط نیروهای امنیتی بازداشت کردند.

٧- سەشنبە ٢٤ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت محمد رضا مرادی عضو هیات مدیرە انجمن صنفی معلمان کردستان و شهرستان سنندج کلاترزان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٨- سەشنبە ٢٤ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد با هویت دیار عباسی اهل روستای "برجو" از توابع بخش خلیفان شهرستان مهاباد از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

٩- چهارشنبە ٢٥ خرداد ١٤٠١ شمسی، ٧ شهروند با اسامی خالد عبدالهی، محمد فتاحی، آوات رضوی، طاهر حامدی، عزیز مرزی و صلاح سرخی از اعضای انجمن صنفی معلمان شهرستان سقز و زیویە از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

١٠- چهارشنبە ٢٥ خرداد ١٤٠١ شمسی، پنج شهروند با اسامی امید شاه محمدی، عثمان رضایی، هیوا قریشی، پرویز احسنی و کاوه محمدزاده از اعضای انجمن صنفی معلمان شهرستان دیواندره توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

١١- چهارشنبە ٢٥ خرداد ١٤٠١ شمسی، ١١ شهروند با اسامی لقمان الله‌مرادی، انور فرج زادە، صلاح حسینی، احمد قادری، کیوان محمدی طاهر قادرزادە، فاتح غفاری، زاهد مرادی، آمانج امینی، حسین محمدی و خالد شیخی از اعضای انجمن صنفی معلمان شهرستان سقز و زیویه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

١٢- پنج شنبە ٢٦ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت صلاح حاجی میرزای و عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان سنندج و کلاترزان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

١٣- پنج شنبە ٢٦ خرداد ١٤٠١ شمسی، ١٠ شهروند با اسامی آرام قادری، تحسین مصطفی،سیوان سلیمانی، بهزاد قوامی، آرام محمدی، اسمایل ریحانی،حسام خاکپور، حسن رحیمیان، قادر یثرابی و غیاث نعمتی از اعضای انجمن صنفی معلمان شهرستانهای مریوان، سنندج، کلاترزان، سقز و زیویە توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

١٤- جمعه ٢٧ خردادماه ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت محسن شکوهی، فعال صنفی معلمان در منزل خود توسط نیروهای امنیتی در سقز بازداشت شد.

کولبر:

١- یکشنبە ٢٢ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت ناصح زارعی اهل روستای "سالوک" از توابع شهرستان بانە بر اثر سلیک نظامیان حکومتی در مرز سرتزین این شهرستان زخمی شد.

٢- سەشنبە ٢٤ خرداد ١٤٠١ شمسی، سە جوان کاسبکار کرد با اسامی میلاد کریمی ١٩ سالە، سوران علی محمدی و پوریا محمد عزیزیان اهل روستای " هانەگەرمەلە" از توابع شهرستان پاوە در هنگام جابجایی بنزین بە دلیل آتش سوزی دچار حادثە شدە، و این رویداد موجب مرگز دو نوجوان و زخمی شدن یک تن دیگر شد.

٣- سەشنبە ٢٤ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک کولبر کرد با هویت محمدامین امینی ٤٠ سالە در نزدیکی روستای "نروی" از توابع شهرستان پاوه مورد ضرب و شتم نظامیان حکومتی قرار گرفت.

خودکشی:

١- شنبە ٢١ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت علی بخش مهرابی ٤٣ سالە، اهل روستای" بازگر" از توابع شهرستان سرپل ذهاب از آپارتمان ٤ طبقە خود را بە پایین پرتاب کرد و جانش را از دست داد.

٢- یکشنبە ٢٢ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک زن با هویت بیان مارابی ٣٥ سالە اهل روستای "ماراب" از توابع شهرستان کامیاران بە دلیل مشکلات خانوادگی بە زندگی خود پایان داد.

٣- یکشنبە ٢٢ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت ابوبکر خالدی اهل روستای "سنجی" از توابع شهرستان ارومیە بە دلیل نامعلومی بە زندگی خود پایان داد.

٤- یکشنبە ٢٢ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک خواننده کرد با هویت بیژن مرادی ٤٣ سالە، اهل روستای "نجار" از توابع شهرستان پاوه به دلیل مشکلات مالی با خوردن قرص برنج به زندگی خود پایان داده است.

٥- دوشنبە ٢٣ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک جوان باهویت سید فرهاد قشنگی ١٩ ساله اهل روستای "قسقپان" از توابع شهرستان پیرانشهر به دلایل نامعلومی از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.

٦- دوشنبە ٢٣ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک کودک با هویت آرشام صالحی ١٣ سالە، اهل شهرستان بوکان به دلایل نامعلومی از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زده و جان خود را از دست داد.

٧- سەشنبە ٢٤ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک زن جوان با هویت بهناز مجیدی ٣٢ سالە اهل شهرستان سنندج اقدام بە خودکشی و بە زندگی خود پایان داد.

٨- چهارشنبە ٢٥ خرداد ١٤٠١ شمسی، یک معلم بازنشستە باهویت ابراهیم محمدی، ٦٠ ساله اهل شهرستان اشنویه با خوردن سم اقدام به خودکشی و زندگی خود پایان داد.


55 بار دیده شده‌‌


PM:03:03:18/06/2022