بیکاری، فقر و بی اعتمادی به آینده از مشکلات اصلی جوانان است

بیکاری، فقر و بی اعتمادی به آینده از مشکلات اصلی جوانان است

آسونیوز- اظهارات نسنجیده اخیر نماینده انتصابی اصفهان در مجلس مبنی بر ازدواج بین المللی دختران، انتقادات زیادی را در شبکه های اجتماعی و در میان جامعه برانگیخت.

فعالین مدنی براین باورند که، مشکل جوانان در وحله ی اول ازدواج نیست، بلکه بیکاری، فقر لجام گسیخته، بی اعتمادی به دولت و دیگر نهادهای حکومتی و ناامیدی به آینده در سایه ناکارآمدی و نبود مکانیسم و آلترناتیوی برای رفع مشکلات جوانان است.

شایان ذکر است که، زنان و دختران در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، همواره مورد تعرض، بی احترامی، آپارتاید، ضرب و شتم و بازداشت و غیره بوده اند و این امر در طی سالیان متمادی ادامه داشته است.


62 بار دیده شده‌‌


AM:10:02:21/06/2022