بازتاب انتشار خبر برکناری سرکرده سازمان اطلاعات سپاه در شبکه های اجتماعی

بازتاب انتشار خبر برکناری سرکرده سازمان اطلاعات سپاه در شبکه های اجتماعی

آسونیوز- طی دو ورز گذشته تا کنون، انتشار خبر برکناری حسین طائب (سرکرده ی سازمان اطلاعات سپاه) در شبکه های اجتماعی بازتاب فراوانی در پی داشت است.

کاربران فعال در فضای مجازی، کانال های خبری، سایت ها و کارشناسان مرتبط، بر این باورند که علت برکناری این مهره ی نزدیک به علی خامنه ای به دلیل نفوذ و عملیات هایی که اسراییل در داخل خاک ایران انجام داده و همچنین فشار افکار عمومی خود طرفداران رژیم جمهوری اسلامی، بویژه فشارهای داخلی از سوی دیگر ارگان های امنیتی موجب این برکناری شده است.

از دیگر علت برکناری حسین طائب در شبکه های اجتماعی، ضعف و عملکرد نهادهای امنیتی و بویژه سازمان اطلاعات سپاه و همچنین نفوذ عوامل خارجی در درون بدنه و شبکه های درهم تنیده، اما شکننده و ضعیف نهادهای امنیتی عنوان شده است.

گفته می شود، محمد کاظمی سرکرده ی حفاظت اطلاعت سپاه با حفظ سمت، جایگزین حسین طائب شده است.


 


233 بار دیده شده‌‌


AM:10:03:23/06/2022