ادامه عزل و نصب در رده های بالای نهادهای امنیتی در سپاه

ادامه عزل و نصب در رده های بالای نهادهای امنیتی در سپاه

‌آسونیوز- در پی برکناری حسین طائب از سرکردگی (سازمان اطلاعات سپاه)، مجید خادمی از دیگر عوامل رده بالای این نیرو با مسئولیت (پیشین حفاظت اطلاعات وزارت دفاع) به ریاست حفاظت اطلاعت سپاه منصوب شد.

امروز دوشنبە برابر با ٦ ام تیرماه جاری، خامنه ای در تداوم عزل و نصب های درون سازمانی و چیدمان مهره های نزدیک تر به خود، مجید خادمی را به سرکردگی (حفاظت اطلاعت سپاه) منصوب کرد.

در ادامه این تغییر و تحولات، طی روزهای گذشته نیز، محمد کاظمی سرکرده پیشین (حفاظت اطلاعات سپاە) ، به ریاست (سازمان اطلاعات سپاه) و جایگزینی حسین طائب منصوب شده بود.

در این میان، حسن مشروعی فر نیز، به سرکردگی یگان موسوم به حفاظت از سپاه ولی امر به جای ابراهیم جباری در این یگان منصوب شده است.

شایان ذکر است که، در حالی خامنه ای اقدام به جابجایی عناصر سپاه در بالاترین رده های امنیتی می کند که، این ارگان ها دارای فساد ساختاری و آسیب پذیری زیادی بوده و هستند و با این تغییرات حفره های درونی این نهادها پُر نخواهد شد.


117 بار دیده شده‌‌


PM:03:39:27/06/2022