از کارتن خوابی و گورخوابی تا اصطبل خوابی در ایران

از کارتن خوابی و گورخوابی تا اصطبل خوابی در ایران

آرام محمدی

آسونیوز- آمارها و داده های سازمان های مرتبط، حاکی از حاشیه نشینی بیش از ١٩ میلیون نفر در ایران است، یعنی یک چهارم جمعیت.

طی سالیان اخیر و بویژه طی دو سال گذشته، افزایش سرسام آور نرخ اجاره و قیمت مسکن، به نوعی چهره ی حاشیه نشینی در ایران را پر رنگ تر از گذشته کرده است.

جدیداً اصطبل خوابی و خوابیدن در گاوداری را باید به پدیده "کارتن خواب، کانکس نشینی، جوی خوابی، گورخوابی، اجاره نشینی مشترک، اجاره پشت بام، اتوبوس خوابی، لوله خوابی، خوابیدن در زیر پل ها و کنار جاده، خوابیدن در کوره های آجر پزی، غار خوابی، مترو خوابی" و ده ها معضل دیگر از این دست را که از سوء مدیریت و ناکارآمدی خود دستگاه های حکومتی و اقتصاد بیمار و فلج شده ایران سرچشمه می گیرد، افزود.

در همین زمینه، اخیراً انتشار گزارشی از اصطبل خوابی و اجاره اتاقک های یک گاوداری برای استراحت شبانه که کمتر از ده دقیق تا شهرستان اصفهان فاصله دارد، انتقادات بیشماری را در میان کاربران شبکه های اجتماعی و فضای مجازی برانگیخه و این امر را مستقیما متوجه مسئولین و ارگان های مربوطه کرده است.

گزارشات حاکی از آن است که، کارگران فصلی برای اجاره یک ماه ی اصطبل ها و یا اتاقک های گاوداری که بدون برق و آب است، باید تا دو میلیون کرایه و ده میلیون تومان هم رهن پرداخت نمایند.

پدیده های شوم ذکر شده که در سایه عدم کفایت نهادها و مدیران حکومتی و همچنین دزدی های کلان، زدوبند های درون حزبی و ساختار مهندسی شده فساد اداری و مالی و کمک به نیروهای نیابتی که در راستای بی ثبات کردن منطقه و جهان با هدف ماندگاری و بقا صورت می گیرد، به روندی عادی مبدل شده و می تواند نشانگر زوال حاکمیت و اقتصاد ورشکسته باشد و نهایتا رشد فزاینده این قبیل از پدیده ها در ایران را نمایان تر از گذشته نشان دهد.

نتیجه: پدیده های از این دست، از یک سو ناهنجاری های اجتماعی، دزدی، فساد اخلاقی، اعتیاد، تن فروشی، شکاف طبقاتی، گسترش فقر، بی عدالتی، قربانی کردن بی خانمان ها و غیره را به دنبال دارد و از سوی دیگر، ثروت اندوزی، اختلاس های میلیاردی، فساد سیستماتیک اداری و مالی، انکار و طفره رفتن و عدم پذیرش بار مسئولیت، انحطاط، گفتار درمانی و... را همچون سایر موارد تداعی می نماید.


102 بار دیده شده‌‌


PM:03:44:04/07/2022