گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

گزارش هفتگی نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: آلا محمودی


این گزارش، نگاهی کوتاه و اجمالی به نقض حقوق بشر در کردستان دارد و به سبب اعمال فشار بر فعالین مدنی و دیگر کنشگران اجتماعی و همچنین سانسور و تحمیل محدودیت های بی حد و مرز از سوی نهادهای امنیتی، نمی تواند بازتاب دهنده ی همه ی موارد نقض حقوق بشر در کردستان باشد.

زندانی:

١- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت حسن علی نژاد اهل شهرستان بوکان توسط نیروهای ادارە اطلاعات در تهران بازداشت، و بە یکی از بازداشتگاهی امنیتی در شهرستان ارومیە منتقل شد.

٢- شنبە ٢٥ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، دو شهروند با اسامی طاهر کتانی ٤٣ سالە و امیر بابولی ٤٠ سالە اهل روستای "لج" از توابع مهاباد توسط نیروهای امنیتی بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شد.

٣- شنبە ٢٥ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، چهار شهروند با اسامی جلال کودریلو، مصطفی دولتخواه، نادر امانی و ناصر حشمتی اهل شهرستان میاندوآب توسط نیروهای امنیتی در این شهر بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

٤- شنبە ٢٥ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، دو شهروند با اسامی هوشنگ نقی زاده، میکاییل قلی پور، اهل شهرستان ارومیە توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.

٥- شنبە ٢٥ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند با هویت ولی ظهرابی اهل شهرستان میاندوآب توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

٦- شنبە ٢٥ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، سە شهروند با اسامی حمید اکبرزاده و رضا اکبرزاده اهل شهرستان ارومیه و مسعود عباس زاده اهل شهرستان نقده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

٧- شنبە ٢٥ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، دو شهروند با اسامی شهریار نادری اهل شهرستان پاوە و بهزاد قوامی از اعضای انجمن صنفی معلمان کوردستان– سنندج و کلاترزان، به شعبه ۲ دادسرای شهرستان سنندج احضار شدند.

٨- طی روزهای اخیر، یک شهروند با هویت محمد کربلایی کە پیشتر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدە بود، پس از مراحل بازجویی بە زندان مرکزی ماکو منتقل شدە است.

٩- طی روزهای اخیر، پنج شهروند با اسامی جلال کودریلو، مصطفی دولتخواه، نادر امانی، ناصر حشمتی و ولی ظهرابی اهل شهرستان میاندوآب، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

١٠- چهارشنبە ٢٩ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد با هویت سبحان مولودی ٣٢ ساله فرزند احمد اهل روستای "تنگیسر" از توابع شهرستان سنندج پس از بازگشت از اقلیم کردستان در مرز باشماق مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

١١- پنج شنبە ٣٠ تیر ١٤٠١ شمسی، یک شهروند کرد با هویت محسن عزیزی پس از اتمام دوران بازجویی از یکی از بازداشتگاههای امنیتی در ارومیه به زندان شهرستان اشنویه منتقل شد.

کولبر:

١- یکشنبە ٢٦ تیر ١٤٠١ شمسی، ١٥ کولبر در پی تعقیب وگریز نیروهای انتظامی در مرز "کیلە" شهرستان بانە دچار حادثە شدند تعداد زیادی از کولبران از ناحیە سر و دست دچار آسیب دیدگی شدە اند.

٢- پنجشنبە ٣٠ تیر ١٤٠١ شمسی، یک کولبر باهویت اکبر خدامرادی اهل روستای "بانی ساکان" از توابع شهرستان ثلاث‌ باباجانی بر اثر شلیک نظامیان حکومتی در مرز نوسود زخمی شد.

٣- سەشنبە ٢٨ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت مهدی خادم مسجد با اهل روستای اهل روستای "سفید کمرە" از توابع شهرستان بانە بر اثر شلیک نظامیان حکومتی بە شدت زخمی شد.

٤- پنجشنبە ٣٠ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، دو کولبر با اسامی یاسین عادل ٥٠ سالە و ابراهیم رحیم پور٥٦ سالە شهرستان نودشە توسط تعقیب گریز نیروهای هنگ مرزی در منطقە نروی از ارتفاع سقوط کردە و از ناحیە سر دست و پا بە شدت زخمی شدند.

٥- جمعە ٣١ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک کولبر با هویت محمد خدایاری ٤٦ سالە اهل شهرستان سردشت توسط تعقیب گریز نیروهای رژیم در مرز بانە با برخورد باسیم خالدار های موجود در مسیر از ناحیە پا بە شدت زخمی شد.

خودکشی:

١- جمعە ٢٤ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک نوجوان باهویت مرشد خاصی ١٣ سالە اهل شهرستان کرمانشاە در حالی کە در منزل تنها بودە خود را حلق آویز و بە زندگی خود پایان داد.

٢- شنبە ٢٥ تیر ماه ١٤٠١ شمسی، یک جوان با هویت بنیامین سبزی ۲۱ ساله اهل شهرستان ایلام که در کرمانشاه در حال سپری نمودن دوران خدمت اجباری سربازی بود، خود را حلق‌آویز و به زندگی خود پایان داد.

٣- یکشنبە ٢٦ تیر ١٤٠١ شمسی، یک دختر جوان با هویت روژین صفری ١٥ سالە اهل روستای "کولسە" از توابع شهرستان جوانرود از طریق حلق آویز کردن خود دست بە خودکشی زد و جان خود را از دست داد.

٤- یکشنبە ٢٦ تیر ١٤٠١ شمسی، یک نوجوان باهویت فرهاد محمود زادە ١٧ سالە اهل شهرستان مهاباد به دلایل نامعلومی از طریق حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داده است.

٥- دوشنبە ٢٧ تیر ماە ١٤٠١ شمسی، یک کودک با هویتکانی امین عشایری ١٢ سالە اهل روستای "کهنه لاهیجان" از توابع شهرستان پیرانشهر با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

٦- طی روزهای اخیر، یک زن با هویت زینب رسولی ٢٣ سالە اهل شهرستان ماکو که چندی پیش به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به خودکشی نموده بود، در یکی از بیمارستان‌های ارومیه جانش را از دست داد.


74 بار دیده شده‌‌


AM:09:50:23/07/2022