عبداللە مهتدی: ٤۳ سال دروغ، پروندەسازی، اتهامات غیر واقعی خصلت و کار جمهوری اسلامی ایران می باشد

عبداللە مهتدی: ٤۳ سال دروغ، پروندەسازی، اتهامات غیر واقعی خصلت و کار جمهوری اسلامی ایران می باشد

آسونیوز- متعاقب بازداشت چندین تن از پیشمرگان حزب کومه له کردستان ایران در جریان یک ماموریت تشکیلاتی- سیاسی در منطقه ی سوما و برادوست از توابع شهرستان ارومیه، عوامل امنیتی و ارگان های ذیربط وابسته با فرافکنی و سناریوسازی درصدد زمینه سازی با هدف ارتباط کومه له و پیشمرگان بازداشت شده با برخی از سازمان های خارجی برآمدند.

در همین راستا عبدالله مهتدی (دبیر کل حزب کومه له کردستان ایران) درگفتگویی با تلویزیون ایران اینترنشنال، ضمن رد صریح این ادعای مضحک، این دست از اقدامات را از سوی نهادهای امنیتی و ارگان های ذیصلاح و وابسته به رژیم جمهوری اسلامی را فرافکنی تلقی کرده و در این زمنیه سناریوسازی ارگان های امنیتی را سرپوشی برای شکست های مکرر و پی در پی داخلی و انزوای سیاسی بین المللی دانسته و از سوی دیگر دستاویزی برای سرکوب عریان جوانان و شهروندان کُرد و همچنین ضربه زدن به احزاب کُردی و جنبش کردستان از سوی نظام توتالیتر ایران می داند.

دبیر کل حزب کومه له کردستان ایران در بخش دیگری از اظهارات خود، از یک سو به رفراندوم سال ١٣٥٨ اشاره کرد و ابراز داشت که ملت کُرد از همان ابتدا به ساکن با این رفراندوم کذایی و استقرار حاکمیت ایران مخالف بوده و تا کنون بیشترین قربانی را متحمل شده اند و از دیگر سو، اشاره ای به ایجاد یک اتحاد و مکانیزمی قوی در میان احزاب کُرد و دیگر جریان های سراسری دمکراسیخواه با هدف مقابله با رژیم جمهوری اسلامی کرد، که خود این امر در سناریوسازی ها و برچسب زدن و انگ های جاسوسی و امنیتی برای تخریب احزاب کُرد اپوزیسیون از جمله حزب کومه له کردستا ایران را از دیگر موارد این موضوع می داند.


110 بار دیده شده‌‌


AM:10:41:28/07/2022