سرقت و تخریب آثار فرهنگی در کردستان با هدف زدودن تاریخ غنی ملت کُرد

سرقت و تخریب آثار فرهنگی در کردستان با هدف زدودن تاریخ غنی ملت کُرد

آسونیوز- عوامل سپاه و دلالان وابسته به این نیرو همواره در ایران و بویژه در شهرهای مختلف کردستان اقدام به غارت و تخریب آثار فرهنگی کرده اند.

فعالین مدنی و کنشگران این عرصه بارها از سرقت اموال تاریخی و آثار فرهنگی در کردستان توسط مافیای سپاه اخبار و گزارشاتی منتشر کرده اند که نشان از تاراج میراث فرهنگی در کردستان دارد و این اقدام فراقانونی در راستای مخدوش کردن حافظه ی تاریخی ملت کُرد صورت گرفته و می گیرد.

در این میان موزه های میراث فرهنگی در شهرهای مختلف کردستان از جمله در ایلام، ارومیه، کرمانشاه و سنندج که آثار باستانی در آن نگهداری می شود، دستخوش بی توجهی و بی تدبیری مسئولین و ارگان های مربوطه شده است.

سپاه پاسداران، دلالان وابسته، آقازاده ها و دیگر مسئولین حکومتی، آگاهانه و تعمدی دست به تخریب و سرقت آثار باستانی و میراث فرهنگی کردستان زده و هر گونه اعتراضی از سوی شهروندان و یا فعالین این حوزه به شدت سرکوب و خفه می شود.


94 بار دیده شده‌‌


AM:10:39:03/08/2022