١٤ مرداد؛ روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در رژیم جمهوری اسلامی از مصادیق بارز نقض فاحش حقوق بشر

١٤ مرداد؛ روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در رژیم جمهوری اسلامی از مصادیق بارز نقض فاحش حقوق بشر

آرام محمدی

آسونیوز- در تقویم و روزشمار رژیم جمهوری اسلامی، ١٤مرداد برابر با "روز حقوق بشر و کرامت انسانی" نامگذاری شده است و هر ساله مراسمی به همین مناسبت نیز برگزار می شود.

حاکمیت ایران این روز را نشانه گذاری کرده و آنرا ارج می نهد و به همین مناسبت هم جوایزی به کنشگران نزدیک و کسانی که در راستای فعالیت های این رژیم توتالیتر گام بر می دارند، اهدا می کند.

و این در شرایطی است که نقض حقوق بشر در ایران در تمامی حوزه ها به شدت تشدید شده و ابزار سرکوب کماکان به قوت خود باقی است و اعمال می شود.

از نمونه های نقض فاحش و آشکار حقوق بشر در ایران تنها در دو هفته ی اخیر می توان به "چرخه ی خون ریزی اعتراضات طیف های مختلف، مرتبط کردن تعدادی از پیشمرگان کومه له با برخی از کشورها و نهادهای خارجی، تخریب منازل بهائیان، قطع احکام غیر انسانی عضو بدن زندانیان، افزایش گسترده ی اعدام ها، اخذ اعترافات اجباری از زندانیان سیاسی، کنشگران و معترضین به حجاب اجباری، حکم قصاص چشم ٣ متهم و ده ها مورد دیگر اشاره کرد.

رسانه ای کردن این موارد تنها گوشه ای از نقض حقوق بشر در روزهای گذشته از مرداد ماه جاری است که، حاکمیت ایران از این قبیل از موراد که کم هم نیستند به عنوان اجرای قانون و به اصطلاح دادخواهی اسلامی نام می برد.

در حالی رژیم جمهوری اسلامی به هر بهانه ای سرکوب های عریان و فراقضایی را در جای جای ایران تشدید کرده است که، مشکلات اقتصادی و معیشتی اعمال شده که به نوبه ی خود از مصادیق بارز نقض حقوق بشر است، نفس شهروندان را به شمارش انداخته و رسانه های وابسته و حکومتی با پروپاگاندا و فریب افکار عمومی همواره این معضل را کم رنگ جلوه داده و دادخواهی از آنرا به بیراهه می برند.

رژیم جمهوری اسلامی در هر شرایطی برای توجیه خشونت و در عین حال شانه خالی کردن از پذیرش مسئولیت سرکوب ها و سناریوسازی ها، دست به دامن پروپاگاندا و استفاده ابزاری از وابستگان، ارگانها، عناصر خودی، تریبون های نزدیک و صداوسیمای حکومتی وغیره مبنی بر اینکه این قبیل از موارد را همواره به دشمنان و یا غرب و دیگر کشورها منتسب نماید، می شود.

در نتیجه/ هر فرد، نهاد و یا کشوری که ناقض حقوق بشر است، باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد. اما در این میان رژیم جمهوری اسلامی با سناریوسازی و برچسب های امنیتی و سیاسی به توده ها و طیف های مختلف جامعه، بویژه زدن انگ های جاسوسی و امنیتی به شهروندان و جوانان کُرد، عملاً امکان دادخواهی را سلب کرده است.


419 بار دیده شده‌‌


AM:10:52:05/08/2022