اعتراف گیری تلویزیونی تحت لوای حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی در جهان بی سابقه است

اعتراف گیری تلویزیونی تحت لوای حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی در جهان بی سابقه است

آرام محمدی

آسونیوز- هر چند اعتراف گیری و اقرارهای زیر شکنجه در دولت های گذشته نیز مرسوم بوده، اما پس از انقلاب مردم ایران در سال ١٣٥٧ شمسی، این موضوع ابعاد وسیعتر، قهری و فراقانونی به خود گرفت.

اعتراف گیری تحت شکنجه در نهادهایی حکومتی و بویژه ارگان های امنیتی و اطلاعاتی در ایران پس از انقلاب، به وسیله و ابزاری روزمره و در عین حال چشمگیر برای سرکوب و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و در میان افراد آزادیخواه و منتقدان نظام مبدل شد و به سرعت در همه ی ابعاد، خود را نمایان ساخت.

همزمان با پیشرفت تکنولوژی و گسترش بی حد و مرز رسانه های تصویری و شبکه های اجتماعی و غیره در سال های اخیر؛ سناریوی ساختگی، اعتراف گیری اجباری تحت شکنجه، پرونده سازی و بر چسب زدن و انگ های امنیتی، جاسوسی و سیاسی از سوی نهادهای امنیتی و ارگان های وابسته و دیگر نهادهای مرتبط در ایران ابعادی بی سابقه به خود گرفت، که شاید در نوع خود در میان دیگر کشورهای جهان منحصر به فرد بوده و تنها مختص به این نظام توتالیتر باشد.

اعتراف گیری از منتقدان و زندانیان سیاسی و دیگر فعالین و کنشگران از سوی ارگان های امنیتی، همواره خودسرانه و با برخورهای قهری و حذف فیزیکی توسط این نهادها اعمال شده، اما در این میان برای سرپوش گذاشتن بر اقدامات فراقانونی خود و فریب افکار عمومی، همواره چراغ سبز دیگر دستگاه ها از جمله قوه قضاییه و یا دیگر مدیران ارشد حکومتی در راس هرم را به همراه داشته و دارد و قطع به یقین در این مورد خاص نظر مساعد دیگر وابستگان و دست اندرکاران را جلب کرده اند.

اعتراف گیری تلویزیونی در ایران همواره مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی و همچنین فعالین مدنی بوده، اما با این وجود، اقرارگیری تحت شکنجه در مقاطع مختلف زمانی و حساس سیاسی همچنان به قوت خود باقی است و این صنعت بی رونق و ابزار نقض حقوق بشر در ایران کماکان اجرا می شود.

نتیجه/ حال باید در این مجال این پرسش مطرح شود که، چرا برای بانیان و مسببان پرونده های سنگین اختلاس که عمدتا وابستگان حکومتی هستند، فساد ساختاری، تجاوزهای گروهی به زنان، اسیدپاشی های خیابانی، ساقط کردن هواپیمای اوکراینی با ١٧٦ مسافر، قتل های زنجیره ای، دزدی های کلان آقازاده ها و نزدیکانشان، مافیاهای مواد مخدر و قاچاق انسان و سلاح و... مورد اعتراف گیری قرار نمی گیرند و آزادنه به روش و شیوه فراقانونی خود ادامه می دهند؟

لینک مرتبط:

https://www.asoyroj.com/farsy/detail.aspx?=hewal&jmare=18656&Jor=1
87 بار دیده شده‌‌


PM:01:05:16/08/2022