منم صدیق کمانگر

منم صدیق کمانگر
کاک صدیق، اسطورەای سازش ناپذیر که کمانگیر دوران شد. 

آرام محمدی

آسونیوز
- جمله معروف و قاطع "منم صدیق کمانگر" در جریان رویداد خونین نوروز سنندج در سال ١٣٥٨ شمسی که با صلابت و جسارت تمام بر سر فرستادگان حاکمیت وقت در این شهر فریاد زده شد، کماکان می تواند یک ضرورت اجتناب ناپذیر تلقی شود و به عنوان سرلوحه ای برای ادامه ی مبارزه تا تحقق مطالبات ملت کُرد قرار گیرد. 
 
کاک صدیق کمانگر از چهره های برجسته، محبوب و شناخته شده، و از رهبران مردمی و سازش ناپذیر در تقابل با زورگویان که با نام "زبان سرخ و آتشین جنبش" کومه له و کردستان در میان توده های اجتماعی و مبارزین شناخته می شود، در هر شرایطی از مدافعان راستین جنبش های حق طلبانه و حامی کارگران و اقشار زحمتکش جامعه بود. 
 
ایشان از زمان پیش از انقلاب مردم ایران و در جریان جنبش کردستان و در تمامی ادوار مبارزاتی و تحولات سیاسی خویش، رُل و نقش بسزایی را ایفا کرد و نام این رهبر مبارز و مردمی مبنی بر ایستادن در برابر متجاوزین، زمان و مکان نمی شناسد و مستمراً در اذهان و افکار عمومی تداعی می شود و باید گفت که حیات وی با دوره ای از تاریخ گره خورده و درهم آمیخته است. 
 
از جمله ابتکارات دوران زندگی مبارزاتی و شخصی کاک صدیق؛ می توان به دفاع از مردم و دهقانان در دهه ی ٥٠ شمسی با مالکان و فئودال های کُرد، ساماندهی نخستین تحصن در مقابل ساختمان دادگستری شهرستان سنندج در حمایت از اعتصاب غذای زندانیان سیاسی و یا هدایت و رهبری تحصن شهروندان در مسجد جامع این شهر جهت آزادی تعدادی از فعالین سیاسی که در پادگان این شهر اسیر بودند، پذیرش مسئولیت سخنگویی شورای انقلاب و یا سازماندهی هزاران نفر از شهروندان در سنندج و دیگر نواحی و حرکت به سمت مریوان و ده ها مورد دیگر اشاره نمود. 
 
ایشان در جریان انقلاب مردم در سال ١٣٥٧ شمسی نیز، به حکم توانایی و قاطعیتش در امر مبارزه با استبداد و زورگویی، به عضویت هیئت کانون وکلا و جمعیت حقوقدانان ایران پذیرفته شد و در عین حال هم از‌ رهبران اولیە کومه له بود و از سوی این حزب به عنوان نامزد نخستین انتخابات مجلس  در منطقه کامیاران برگزیده شد و نقش فعالی هم در کانون معلمان سنندج ایفا نمود. 
 
هم اکنون در شرایطی که ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی آبستن حوادث متعدد و پیش بیینی نشده ای است؛ می توان از عملکرد، سازش ناپذیری در مقابله با بی عدالتی و تجارب ارزنده  سیاسی و اجتماعی صدیق جامعه ی کردستان بهره برد و خصوصیات فردی و مبارزاتی این اسطوره انقلابی را به نسل های آینده منتقل نمود. در نهایت باید ابراز داشت که بدون تردید، ترورهزاران انسان آزادیخواه در داخل و خارج از مرزها و بویژه ترور مبارزان کُرد از جمله کاک صدیق کمانگر، همواره به عنوان لکه ای ننگین محسوب، و برگی سیاه را در کارنامه ی رژیم جمهوری اسلامی رقم زده و سال های متوالی است که مُهر این دست از اقدامات فراقانونی و فرامنطقه ای در شناسه این رژیم توتالیتر و تمامیتخواه حک شده است.

349 بار دیده شده‌‌


PM:12:50:04/09/2022