عدم تحقق برنامه ها و وعده های رییسی مبنی بر حل مشکلات اقتصادی

عدم تحقق برنامه ها و وعده های رییسی مبنی بر حل مشکلات اقتصادی

آرام محمدی

آسونیوز- گرانی، نرخ بالای تورم و رکود حاکم بر بازار در دولت رییسی، به صورت عامه و فراگیر همه ی جامعه را در برگرفته و به طور اخص بر اقشار ضعیف تر تاثیر بیشتر و بسزایی داشته است.

از زمان بر روی کار آمدن ابراهیم رییسی و کابینه این مهره ی نزدیک به علی خامنه ای، تا کنون هیچ یک از شعارها و وعده های وی محقق نشده و زندگی شهروندان در مسیر سخت تر و سراشیبی قرار گرفته است.

هر چند در ادوار گذشته دولت های دیگر نیز، وضعیت به همین منوال بوده و تغییر چندانی در اصل موضوع نداشته، و تنها صورت مسئله تغییر کرده است.

وعده های رییس انتصابی دولت سیزدهم، تنها به حال حاضر که وی در راس امورات اجرایی است، بر نمی گردد و اظهارات نسنجیده رییسی به شعارها و پروپاگاندای انتخاباتی بر می گردد که، نه تنها هیچیک از وعده های خود را عملی نکرده، بلعکس فشار اقتصادی و معیشتی چشمگیری دامن شهروندان را گرفته است.

هرچند باید که اعدام های گسترده، برخوردهای خشن و فراقضایی با زنان، بازداشت های گسترده و ده ها مورد دیگر را به کارنامه ی او افزود و در واقع می توان گفت که، وعده هایش در قاب و ویترین فانتزی کماکان خاک می خورند.

از عمده ترین وعده های ابراهیم رییسی در زمان مهندسی انتخابات را می توان به "ساخت سالانه یک میلیون مسکن و حتی بیشتر، اجرای طرح های مهم اقتصادی برای رفاه و برون رفت از مشکلات معیشتی، ایجاد میلیون ها شغل، کاهش تورم و رکود حاکم بر بازار و غیره را نام برد.

هم اکنون با گذشت یک سال از کرسی و مسند ریاست جمهوری رییسی، با نگاهی کوتاه و ارزیابی عملکرد یک ساله او، می توان دریافت که، نه تنها وعده ها و شعارهای انتخاباتی او (در واقع انتصاب)، تحقق نیافته، بلکه وضعیت معیشتی و اقتصادی کماکان عرصه را بر شهروندان تنگ تر کرده، بازداشت ها گسترده تر، اعدام های فراگیر و فله ای، برخورد با زنان در قالب طرح های مختلف افزایش یافته، طلاق چشمگیر، حاشیه نشینی، کارتن خوابی و گور خوابی، اخراج کارگران و یا تعدیل نیرو، بسته شدن کارخانجات و شرکت های کوچک و بزرگ، سوء مدیریت در ساختار دولت و ده ها مورد دیگر و غیره، نشان از ضعف مدیریتی در کابینه او است.

نتیجه/ از زمان بر روی کارآمدن دولت رییسی و یکدست شدن حاکمیت و تشکیل کابینه دست چین شده در دولت سیزدهم، نه تنها عملکرد اقتصادی دولت او در خصوص بهبود وضعیت اقتصادی پیشرفتی نداشته و هیچ برنامه کلان و تمهیداتی هم در دستور کار ندارد، از سوی دیگر وعده های این دولت، به فقیرتر شدن جامعه منجر شده است.


312 بار دیده شده‌‌


PM:07:47:05/09/2022