دغدغه خانواده ها در آستانەی بازگشایی مدارس

دغدغه خانواده ها در آستانەی بازگشایی مدارس

آرام محمدی

آسونیوز- هر ساله با نزدیک شدن به بازگشایی مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، دغدغه والدین و خانواده ها برای تامین مخارج سرسام آور دانش آموزان بیش از هر زمان دیگری به اوج خود می رسد.

هم اکنون در شرایط بد و اسفناک اقتصادی و معیشتی که نفس خانواده ها را به شمارش انداخته؛ والیدن میلیون ها دانش آموز، از یک سو علاوه بر مشکلات مالی پیش رو، مشغله ی فکری پرداخت شهریه های سرسام آور و تامین دیگر مخارج و عدم اجرای عدالت آموزشی را نیز باید به همه ی مشکلاتشان اضافه نمایند.

حال با وجود تمامی مصائبی که خانواده ها و والدین با آن دست به گریبان هستند، هزینه های جانبی، کمبود امکانات و تجهیزات، ورود طلاب و افراد غیر متخصص که از منسوبان و نزدیکان حکومتی هستند، عدم واکسیناسیون به موقع، تحریف کتب درسی، بی توجهی مسئولین و تصمیمات ناصحیح، یک بام و دوهوای دانش آموزان برای ثبت نام و سردرگمی خانواده ها که ناشی از بی تدبیری وزارت آموزش و پرورش بوده، وجود هزاران مدرسه ناایمن و دور افتاده و ده ها مورد دیگر را میبآیست مورد واکاوی قرار داد.

دسترسی به اینترنت، جاماندن هزاران دانش آموز از تحصیل، آسیب ها و چالش های جدی مدارس مجازی و غیره را می توان از دیگر مشکلات برای خانوده هایی که فرزند دانش آموز دارند، نام برد.

علاوه بر موارد ذکر شده، ایدئولوژیک کردن مدارس، تحریف دروس و کتاب های درسی، تزریق مکاتب فکری مذهبی به دانش آموزان، به کارگیری طلاب در مدارس و مراکز آموزشی در راستای تسلط بیشتر بر آموزش و پرورش و به بیراهه بردن علم و دانش، برخوردهای قهری با دانش آموزان و معلمان و جامعه ی فرهنگی و عدم تحقق مطالبات این قشر از جامعه، امنیتی کردن دانشگاه ها، عدم بهره بردن از زبان مادری، ازدحام دانش آموزان و کمبود کلاس های درس و نبود معلم و... از دیگر دغدغه های پیش روی خانواده ها در آستانه بازگشایی مدارس است.

در نهایت می توان نتیجه گرفت که، همه ی موارد در آستانه ی سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس روی کاغذ مرتب و برنامه ریزی شده است. اما در حقیقت و میدان عمل آنگونه که خانوده ها انتظار دارند، نیست و وزارت آموزش و پرورش و دیگر وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط، به عنوان متولیان امر تنها با گفتار درمانی و دادن وعده های پوچ و توخالی با هدف فریب افکار عمومی گام بر می دارند.


255 بار دیده شده‌‌


AM:10:51:13/09/2022