از اعتصاب عمومی مردم کردستان بخاطر قتل مهسا امینی حمایت کنیم

از اعتصاب عمومی مردم کردستان بخاطر قتل مهسا امینی حمایت کنیم
حکومت اسلامی قاتل جان زنان ایرانی است 

مرگ" ژینا امینی"نفس ملت ایران را در سینه ها حبس کرده و و دیگ خشمشان را بجوس آورده است. این واقعه  را که وحشیگری دین سالاران اسلامی را به بهترین وجه به تصویر کشید، هیچ روان سالم و عقل سلیمی نه می فهمد و نه می پذیرد. دختران و زنان دیگر در خیابان های ایران زمین امنیت ندارند و گشتاپوهای مرگ سید علی خامنه ای قصد جان آنان را دارند.

 
ژینا امینی دختر 22 ساله کرد روز سه شنبه 22 شهریور توسط کفتارهای گشت ارشاد در تهران بازداشت و غروب همان روز جنازه نیمه زنده اش را به بیمارستان کسری منتقل کردند و دیروز جمعه ،25 شهریور قلب جوانش برای همیشه از حرکت باز ایستاد. مرگ معصومانه او روان جامعه ایران را جریحه دار و در بهت سهمگینی فرو برده و به حق به نفرت عمومی علیه جمهوری اسلامی دامن زده است. مرگ ژینا یادآور همه جنایتهایی است که این حکومت در تمام دوران زمامداریش بر زنان ایرانی روا داشته است.

 
این اولین بار نیست که اوباشان حکومت اسلامی زنان و دختران ایرانی را یازداشت میکنند و ینام الله شکنجه میدهند و یه آنها تجاوز میکنند و میکشند. بیش از چهار دهه است که بنام دین در کشور ما علیه زنان جنایت مقدس صورت میگیرد. هنوز کسی نمیداند با زهرا کاظمی چکار کردند و تصویر "سپیده روشنو" بعد از شکنجه برای اعتراف گیری در خاطره جمعی مردم ماندگار شده است. آپارتاید جنسیتی از روز اول استقرار این حکومت توسط آمران و عاملان آن علیه زنان ایران اعمال میشود. 

در اعتراض به این قتل عمدحکومتی، جمعی از فعالان سیاسی و مدنی کردستان از مردم ایران در خواست کرده اند که در همه شهرهای ایران برای محکومیت این رفتار وحشیانه یه اعتصاب عمومی دست یزنند. همزمان "مرکز همکاری احزاب کردستان ایران"در اعتراض یه سیاست های ضدبشری رژیم اسلامی علیه زنان ایران، روز دوشنبه 28 شهریور مردم کردستان را به یک اعتصاب عمومی ، بستن مغازه ها،نرفتن سرکار و تعطیلی ادارات فرا خوانده است. مرکز همکاری احزاب کردستان همچنین خواستار حمایت همه احزاب سیاسی و جامعه مدنی و فعالین حقوق بشر از این کارزار شده است. 

شورای مدیریت گذار ضمن ایراز همدری با خانواده مهسا( ژینا) امینی و پشتیبانی از فراخوان "مرکز همکاری احزاب کردستان" بنوبه خود از همه مردم ایران ایران میخواهد با حمایت و شرکت در این سوگ ملی همبستگی خودشان را با تمام قوا نشان بدهند.  

شورای گذار تاکید میکند، بدون گذار از کلیت حکومت اسلامی، زنجبره فساد و جنایت و فقر و ظلم  علیه زنان، قطع نخواهد شد. برای جلوگیری از تکرار فاجعه قتل ژینا در کشورمان، بایستی همه احزاب سیاسی و رهبران اجتماعی و مدنی با عزمی راسخ تا دیر نشده است برای گذار از ج. اسلامی هم پیمان شوند. 
 
دبیرخانه مرکزی شورای مدیرت گذار 
شنبه 26 شهریور 1401

275 بار دیده شده‌‌


PM:08:52:17/09/2022