ادامه اعتراضات دستکم در ٥٠ شهر کوچک و بزرگ ایران و کردستان

ادامه اعتراضات دستکم در ٥٠ شهر کوچک و بزرگ ایران و کردستان

آسونیوز- در استمرار اعتراضات و تجمعات گسترده در روزهای اخیر که تا کنون نیز ادامه دارد، امروز سه شنبه برابر با ٢٩ شهریور ماه ١٤٠١، شهروندان دستکم در ٥٠ شهر در اعتراض به قتل حکومتی مهسا امینی "ژینا" مشارکت داشتند.

در شهرهای کردستان از جمله در "ارومیه، کرمانشاه، سنندج، ایلام، لرستان" و شهرها و نواحی در تابعیت این مراکز، و همچنین در سایر استان ها و شهرهای کوچک و بزرگ ایران، شهروندان به خیابان ها آمده و در مقابل عوامل نظام توتالیتر ایران ایستاده اند.

از روزهای ابتدایی اعتراضات به قتل حکومتی مهسا تا کنون، نهاده و عوامل حکومتی در ایران، از طریق رسانه ها و تمامی دستگاه پروپاندای خود، درصدد است که خیزش سراسری مردم ایران و کردستان را همچون همیشه، و با سناریو سازی و دروغ پردازی به جریانات خارجی و یا به اصطلاح آنچه به گفته ی حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی دشمنان خوانده می شود، منتسب کنند.


93 بار دیده شده‌‌


PM:08:56:20/09/2022