٣١ شهریور؛ سالروز آغاز جنگ ویرانگر میان دو ارتجاع منطقه ای ایران و حکومت وقت عراق

٣١ شهریور؛ سالروز آغاز جنگ ویرانگر میان دو ارتجاع منطقه ای ایران و حکومت وقت عراق

آسونیوز- امروز پنجشنبه برابر با ٣١شهریورماه ١٤٠١شمسی، مصادف با آغاز جنگ ویرانگر میان دور ارتجاع منطقه ای ایران و رژیم وقت عراق است.


جنگ خونین حکومت وقت عراق و رژیم جمهوری اسلامی که در سال ١٣٥٩ شمسی میان دو مرتجع منطقه روی داد، کماکان ناگفته های زیادی در مورد آن وجود دارد و حاکمیت ایران همچنان از بازگو کردن این ناگفته ها به طور هدفمند خودداری کرده است.

جنگ به اصطلاح مقدسی که بخش عظیمی از نیروی انسانی، شریان های حیاتی و منابع مالی و زیر زمینی ایران را به ورطه ی نابودی کشاند و حال با گذشت ٤٢ سال از جنگ ٨ ساله ی میان ایران و عراق، مردم همچنان تاوان زیاده خواهی و ایدئولوژیک حاکمیت ایران را پس داده و زیر بار خسارات این جنگ کمر خم کرده اند.

در نهایت جنگ ٨ ساله ی ایران و عراق که گویا از منظر حاکمیت ایران برکتی آسمانی بود، موجبات استحکام پایه های نظام تازه به دوران رسیده ایران شد و این جنگ به اصطلاح "مقدس" موقعیتی را برای نظام توتالیتر ایران بوجود آورد که از آن زمان تا کنون، تمرینی برای سرکوب، اعدام، کشتار مخالفان و منتقدان رژیم جمهوری اسلامی و غیره شده است.

جنگ ٨ ساله ی ایران و عراق با قطعنامه ی ٥٩٨ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ١٣٦٧ شمسی پایان یافت.


257 بار دیده شده‌‌


PM:12:45:22/09/2022