آغاز سال تحصیلی زیر سایه سرکوب و مشکلات عدیده اقتصادی در ایران

آغاز سال تحصیلی زیر سایه سرکوب و مشکلات عدیده اقتصادی در ایران

آسونیوز- سال تحصیلی جدید در حالی در ایران آغاز شده که شهروندان از یک طرف با فشار اقتصادی و معیشتی و از سوی دیگر، با سرکوب عریان در شهرهای ایران مواجه هستند.

دانش آموزان و خانواده ها و همچنین معلمان و جامعه ی فرهنگی در سال های اخیر، دوران متفاوت تری را در تاریخ آموزش و پرورش ایران تجربه کرده اند، اعتصاب معلمان و دانش آموزان و متعاقب آن بازداشت گسترده معلمان و همچنین گسترش کرونا که به علت بی کفایتی مسئولین و تعمدی در ایران به سرعت گسترش یافت و هزاران نفر را به کام مرگ فرستاد، نمونه های از این دوران هستند.

طی روزهای اخیر تا کنون و پس از قتل حکومتی مهسا امینی "ژینا" دختر ٢٢ ساله ی سقزی توسط گشت ارشاد تهران، دانش آموزان، جوانان و نوجوان و بویژه دانشجویان دانشگاه های مختلف در سراسر ایران ضمن محکوم کردن این اقدام فراقضایی، همسو با دیگر شهروندان با شعارهایشان اصل نظام را نشانه رفتند.


121 بار دیده شده‌‌


PM:12:36:24/09/2022