اعتراضات سراسری در ایران کماکان به قوت خود باقیست

اعتراضات سراسری در ایران کماکان به قوت خود باقیست

آسونیوز- کشته شدن مهسا امینی دختر ٢٢ ساله ی سقزی توسط گشت ارشاد در تهران، جرقه اعتراضی گسترده ای را در سراسر ایران زد و در این میان زنان در صف اول مبارزه ایستاده اند.

حضور گسترده زنان همچون دیگر اقشار جامعه تنها مختص به این دوره از اعتراضات نیست و در تمامی حرکت های اعتراضی در ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، زنان دوشادوش مردان در مبارزات حضور مستمر داشته اند و چه بسا در اکثر موارد پیشقراول بوده اند.

شاید یکی از تفاوت های اعتراضات اخیر در شهرهای ایران و کردستان در قیاس با دیگر اعتراضات و تحصن ها، عزم و اراده ی بیشتر معترضین برای تحقق مطالبات است.

شایان ذکر است که، جانباختن مهسا امینی جرقه ای شد که، گام ها استوارتر و محکم تر از گذشته برداشته شود و حاکمیت ایران و تمامی دستگاه پروپاگاندا، سرکوب و ایدئولوژیک آن تحت شعاع قرار بگیرد و به چالش کشیده شود.


177 بار دیده شده‌‌


AM:09:14:26/09/2022